Śviet44

Signal i Proton zmahli dabicca, kab novyja praviły šyfravańnia paviedamleńniaŭ nie ŭvodzilisia

Haračaja sprečka razharnułasia vakoł mietadu analizu pryvatnych paviedamleńniaŭ. Jaho prapanoŭvaŭ ES, ale mahli b vykarystać tatalitarnyja režymy.

Fota: vecteezy / andrewangelo

Jak paviedamlaje Le Monde, prapanavanyja praviły šyfravańnia paviedamleńniaŭ byli nakiravanyja pieradusim na pieraduchileńnie raspaŭsiudu dziciačaha porna, ale mahli pryvieści da bolšaha sačeńnia za karystalnikami ŭ cełym.

Płanavałasia, što prajekt pravił budzie pryniaty 20 červienia kamitetam pastajannych pradstaŭnikoŭ uradaŭ krain-členaŭ ES, što daść darohu pačatku pieramoŭ pa jaho pryniaćci pamiž Jeŭrapiejskim parłamientam, Jeŭrakamisijaj i Radaj ES.

Adznačajecca, što prajekt, jaki byŭ pradstaŭleny na hałasavańnie, značna adroźnivajecca ad pieršapačatkovaha, jaki byŭ pradstaŭleny ŭ kancy 2023 hoda. Jon prapanoŭvaŭ abaviazać raspracoŭščykaŭ analizavać źmiest paviedamleńniaŭ, jakija prachodziać praź ich płatformy, na pradmiet najaŭnaści dziciačaj parnahrafii.

Hetaja ideja vyklikała rezkuju krytyku jak kampanij, tak i jeŭračynoŭnikaŭ (asabliva levych). Śpiecyjalisty pa šyfravańni śćviardžali, što vystaŭlenaje patrabavańnie niemahčyma vykanać nie «złamaŭšy» miechanizmy, nieabchodnyja dla abarony asabistych danych.

Novaja viersija pravił, raspracavanaja pry staršynstvie ŭ ES Bielhii, atrymała nazvu «kampramis». Jana zachavała ideju «kantrolu čata» — aŭtamatyzavanaha i abahulenaha analizu fota, videa i spasyłak, jakimi abmieńvajucca praz svaje smartfony karystalniki.

Asnoŭnym adroźnieńniem stała prapanova analizu miedyjafajłaŭ pry zahruzcy ŭ miesiendžar, kali jany jašče nie zašyfravanyja («manitorynh zahruzak») a nie padčas adpraŭki. Takim čynam, samo paviedamleńnie zastaniecca zašyfravanym.

Prajekt praduhledžvaje realizacyju technałohii ŭspłyvajučaha akna z prapanovaj karystalniku dać zhodu na skanavańnie kantentu, što jon źbirajecca adasłać. U vypadku admovy realizacyja pasłuhi była b abmiežavanaj: adpravić možna było b tolki tekst bieź miedyjafajłaŭ ci URL.

Ale hetyja źmieny pradstaŭniki kampanij Proton (prapanoŭvaje pasłuhi zašyfravanaj elektronnaj pošty) i Signal (abaronienaha miesiendžiera) nazvali «hulnioj u rytoryku», zajaviŭšy, što sutnaść nie źmianiłasia.

«My pavinny dakładna zajavić: naviazvańnie masavaha analizu pryvatnych paviedamleńniaŭ asłablaje šyfravańnie (…) i stvaraje ŭraźlivaść, jakoj mohuć skarystacca chakiery i varožyja dziaržavy», — cytuje vydańnie słovy dyrektara Signal Mieredyt Uitakier (Meredith Whittaker). Uitakier pryhraziła spynić dziejnaść Signal u ES, kali praviły buduć uviedzienyja ŭ dziejańnie.

Deputat Jeŭraparłamienta ad Pirackaj partyi Hiermanii Patryk Brejier (Patrick Breyer) vystupiŭ z adkrytym listom u Radu ES, jaki padpisali 48 jeŭradeputataŭ. U im jon nazvaŭ prapanavany tekst «prajektam masavaha sačeńnia», jaki stanie «madellu dla aŭtarytarnych dziaržaŭ». Pa jaho słovach, «navat Rasii i Kitaju nie atrymałasia ŭstanavić «žučki» ŭ našaj kišeni ŭ takim maštabie, jak heta źbirajecca zrabić ES».

U vyniku 20 červienia hałasavańnia pa prajektu nie adbyłosia. Čakajecca, što novaja sproba adbudziecca ŭ druhoj pałovie hetaha hoda, kali staršynstvavać u ES budzie Vienhryja, jakaja zajaviła, što pastavić pytańni siamji ŭ centr svajho mandatu i pierazapuścić prajekt «kantrolu čata». U hetym jaje padtrymlivaje Ispanija. A voś Hiermanija i Aŭstryja vystupajuć suprać.

U hetym vostradyskusijnym pytańni krainy ES i Jeŭraparłamient pavinny dajści da zhody da krasavika 2026 hoda, kali skončycca termin dziejańnia vyklučeńnia, jakoje dazvalaje sacyjalnym sietkam samastojna maderavać kantent. Kali ž hetaha nie adbudziecca, to dla abmienu kanfidencyjnymi miedyja-fajłami nie zastaniecca nijakich pieraškod.

Kamientary4

 • Acab
  21.06.2024
  Skažycie, a kamitet permanentnych reprezentataraŭ krainaŭ ŭdzielnic Eŭraźviazu (z kantekstu naviny bačna, što maje sapraŭdnuju ŭładu) vybarny? A eŭrakamisary vybarnyja?
 • Acab
  21.06.2024
  Asnoŭnym adroźnieńniem stała prapanova analizu miedyjafajłaŭ pry zahruzcy ŭ miesiendžar, kali jany jašče nie zašyfravanyja («manitorynh zahruzak») a nie padčas adpraŭki. Takim čynam, samo paviedamleńnie zastaniecca zašyfravanym

  ABSALUTNA Ž INŠAJA SPRAVA
 • Acab
  21.06.2024
  Luby čytače, nie minusi, nia viedaŭ, što nielha takaha pytacca. Vypraŭlusia, nia budu bolej

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →