Śviet44

Signal i Proton zmahli dabicca, kab novyja praviły šyfravańnia paviedamleńniaŭ nie ŭvodzilisia

Haračaja sprečka razharnułasia vakoł mietadu analizu pryvatnych paviedamleńniaŭ. Jaho prapanoŭvaŭ ES, ale mahli b vykarystać tatalitarnyja režymy.

Fota: vecteezy / andrewangelo

Jak paviedamlaje Le Monde, prapanavanyja praviły šyfravańnia paviedamleńniaŭ byli nakiravanyja pieradusim na pieraduchileńnie raspaŭsiudu dziciačaha porna, ale mahli pryvieści da bolšaha sačeńnia za karystalnikami ŭ cełym.

Płanavałasia, što prajekt pravił budzie pryniaty 20 červienia kamitetam pastajannych pradstaŭnikoŭ uradaŭ krain-členaŭ ES, što daść darohu pačatku pieramoŭ pa jaho pryniaćci pamiž Jeŭrapiejskim parłamientam, Jeŭrakamisijaj i Radaj ES.

Adznačajecca, što prajekt, jaki byŭ pradstaŭleny na hałasavańnie, značna adroźnivajecca ad pieršapačatkovaha, jaki byŭ pradstaŭleny ŭ kancy 2023 hoda. Jon prapanoŭvaŭ abaviazać raspracoŭščykaŭ analizavać źmiest paviedamleńniaŭ, jakija prachodziać praź ich płatformy, na pradmiet najaŭnaści dziciačaj parnahrafii.

Hetaja ideja vyklikała rezkuju krytyku jak kampanij, tak i jeŭračynoŭnikaŭ (asabliva levych). Śpiecyjalisty pa šyfravańni śćviardžali, što vystaŭlenaje patrabavańnie niemahčyma vykanać nie «złamaŭšy» miechanizmy, nieabchodnyja dla abarony asabistych danych.

Novaja viersija pravił, raspracavanaja pry staršynstvie ŭ ES Bielhii, atrymała nazvu «kampramis». Jana zachavała ideju «kantrolu čata» — aŭtamatyzavanaha i abahulenaha analizu fota, videa i spasyłak, jakimi abmieńvajucca praz svaje smartfony karystalniki.

Asnoŭnym adroźnieńniem stała prapanova analizu miedyjafajłaŭ pry zahruzcy ŭ miesiendžar, kali jany jašče nie zašyfravanyja («manitorynh zahruzak») a nie padčas adpraŭki. Takim čynam, samo paviedamleńnie zastaniecca zašyfravanym.

Prajekt praduhledžvaje realizacyju technałohii ŭspłyvajučaha akna z prapanovaj karystalniku dać zhodu na skanavańnie kantentu, što jon źbirajecca adasłać. U vypadku admovy realizacyja pasłuhi była b abmiežavanaj: adpravić možna było b tolki tekst bieź miedyjafajłaŭ ci URL.

Ale hetyja źmieny pradstaŭniki kampanij Proton (prapanoŭvaje pasłuhi zašyfravanaj elektronnaj pošty) i Signal (abaronienaha miesiendžiera) nazvali «hulnioj u rytoryku», zajaviŭšy, što sutnaść nie źmianiłasia.

«My pavinny dakładna zajavić: naviazvańnie masavaha analizu pryvatnych paviedamleńniaŭ asłablaje šyfravańnie (…) i stvaraje ŭraźlivaść, jakoj mohuć skarystacca chakiery i varožyja dziaržavy», — cytuje vydańnie słovy dyrektara Signal Mieredyt Uitakier (Meredith Whittaker). Uitakier pryhraziła spynić dziejnaść Signal u ES, kali praviły buduć uviedzienyja ŭ dziejańnie.

Deputat Jeŭraparłamienta ad Pirackaj partyi Hiermanii Patryk Brejier (Patrick Breyer) vystupiŭ z adkrytym listom u Radu ES, jaki padpisali 48 jeŭradeputataŭ. U im jon nazvaŭ prapanavany tekst «prajektam masavaha sačeńnia», jaki stanie «madellu dla aŭtarytarnych dziaržaŭ». Pa jaho słovach, «navat Rasii i Kitaju nie atrymałasia ŭstanavić «žučki» ŭ našaj kišeni ŭ takim maštabie, jak heta źbirajecca zrabić ES».

U vyniku 20 červienia hałasavańnia pa prajektu nie adbyłosia. Čakajecca, što novaja sproba adbudziecca ŭ druhoj pałovie hetaha hoda, kali staršynstvavać u ES budzie Vienhryja, jakaja zajaviła, što pastavić pytańni siamji ŭ centr svajho mandatu i pierazapuścić prajekt «kantrolu čata». U hetym jaje padtrymlivaje Ispanija. A voś Hiermanija i Aŭstryja vystupajuć suprać.

U hetym vostradyskusijnym pytańni krainy ES i Jeŭraparłamient pavinny dajści da zhody da krasavika 2026 hoda, kali skončycca termin dziejańnia vyklučeńnia, jakoje dazvalaje sacyjalnym sietkam samastojna maderavać kantent. Kali ž hetaha nie adbudziecca, to dla abmienu kanfidencyjnymi miedyja-fajłami nie zastaniecca nijakich pieraškod.

Kamientary4

 • Acab
  21.06.2024
  Skažycie, a kamitet permanentnych reprezentataraŭ krainaŭ ŭdzielnic Eŭraźviazu (z kantekstu naviny bačna, što maje sapraŭdnuju ŭładu) vybarny? A eŭrakamisary vybarnyja?
 • Acab
  21.06.2024
  Asnoŭnym adroźnieńniem stała prapanova analizu miedyjafajłaŭ pry zahruzcy ŭ miesiendžar, kali jany jašče nie zašyfravanyja («manitorynh zahruzak») a nie padčas adpraŭki. Takim čynam, samo paviedamleńnie zastaniecca zašyfravanym

  ABSALUTNA Ž INŠAJA SPRAVA
 • Acab
  21.06.2024
  Luby čytače, nie minusi, nia viedaŭ, što nielha takaha pytacca. Vypraŭlusia, nia budu bolej

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →