Hramadstva11

U Hrodnie za kamientary i ŭdzieł u pratestach zatrymali pravasłaŭnaha charysta Daniela Kiejta. Voś jak jaho adšukali

Padobna, pryčyna znoŭ u telehram-akaŭncie.

Daniel-Łandsej Kiejta śpiavaje ŭ pravasłaŭnym chory «Usichśviacki», krasavik 2024. Fota: ndsmi.by

Danielu-Łandseju Kiejta 24 hady, jon minčuk. U 2018-m skončyŭ Respublikanski muzyčny kaledž na dyryžora. Paśla pastupiŭ u Biełaruskuju dziaržaŭnuju akademiju muzyki pa toj ža śpiecyjalnaści. Byŭ łaŭreatam konkursu maładych vakalistaŭ imia Šalapina. 

Viadoma, što chłopiec pravasłaŭny viernik. Da 2019-ha śpiavaŭ u chramie imia Alaksandra Nieŭskaha ŭ Minsku, jaki znachodzicca na vulicy Kazłova, paśla pačaŭ śpiavać u chory «Usichśviacki», jaki bazujecca ŭ Chramie ŭsich śviatych na adnajmiennaj vulicy ŭ Minsku.

Jahony tembr — baryton.

Daniel-Łandsej Kiejta. Fota ź jahonaj staronki «Ukantakcie» (archiŭnaja kopija)

Ciapier chłopca zatrymali. Jaho vinavaciać u kamientarach, jakija jon pakinuŭ u čatach. U asnoŭnym jon sprabavaŭ spračacca z prychilnikami Łukašenki ŭ roznych «jabaćkačatach», pryčym rabiŭ heta davoli prystojna. Pakidaŭ jon i kamientary ŭ padtrymku Ukrainy, na jakija siłaviki źviartajuć asablivuju ŭvahu, i kamientary z asudžeńniem hvałtu siłavikoŭ.

Akaŭnt Daniela ŭ telehramie byŭ pryviazany da jaho asabistaha numara, było ŭ im i fota chłopca. A fota z pratestaŭ, jakija demanstrujuć siłaviki, zachoŭvałasia ŭ jahonym telefonie — najchutčej ich adšukali ŭžo paśla zatrymańnia.

Viadoma, što jaho zatrymlivali ŭ 2020-m pa palityčnym administracyjnym artykule, ale za što, nie paviedamlajecca.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary1

  • Daŭno paraŭ pavydalać usie z telefonaŭ
    21.06.2024
    Dla čaho zachoŭvać foty na telefonie. Kolki možna paŭtarać što ŭsie treba vyčyścić i nie zajmacca hetaj łuchtoj, vy što źbirajeciesia pieramahaci ich fotočkami

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES19

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →