Hramadstva1515

Kamunisty niečakana vystupili suprać pierajmienavańnia vulicy Kalinoŭskaha ŭ Minsku

Svaju pazicyju jany arhumientujuć dosyć aryhinalna.

Pamiatnaja doška Kastusiu Kalinoŭskamu na vulicy Kalinoŭskaha ŭ Minsku. Fota: Radyjo Svaboda

Zvarot suprać pierajmienavańnia vulicy Kalinoŭskaha ŭ vulicu 17 Vieraśnia apublikavaŭ telehram-kanał «Sablina». Kaardynacyjny saviet levapatryjatyčnych sił «Adzinstva» razasłaŭ jaho Alaksandru Łukašenku, staršyni Pałaty pradstaŭnikoŭ Iharu Sierhiejenku, staršyni Savieta Respubliki Natalli Kačanavaj, staršyniam Minharvykankama Uładzimiru Kucharavu i Minharsavieta Arciomu Curanu.

U kancy maja prarasijskaja arhanizacyja «Ruch Sajuz», za jakoj stajać Mikałaj Siarhiejeŭ, Leŭ Kryštapovič, Siarhiej Łušč i Dźmitryj Siemčanka, źviarnułasia da Pałaty pradstaŭnikoŭ i Minharsavieta z prapanovaj pierajmienavać staličnuju vulicu Kalinoŭskaha ŭ vulicu 17 Vieraśnia, arhumientujučy heta tym, što imia paŭstanca ŭ jakaści nacyjanalnaha simvała prapanujuć vorahi režymu Łukašenki. Jany raspačali zbor podpisaŭ pad adpaviednaj pietycyjaj. Prapanovu padtrymali prapahandyst Ryhor Azaronak i prychilnik zachodnierusizmu, deputat Vadzim Hihin. 

Adnoj z farmalnych pryčyn źjaŭleńnia takoha zvarotu ad «Ruchu Sajuz» da ŭładaŭ nazyvajecca pierajmienavańnie ŭ krasaviku hetaha hoda Biełaruskaj vulicy ŭ Adesie ŭ honar biełaruskaha nacyjanalnaha hieroja. 

Prarasijskija siły z arhanizacyi «Ruch Sajuz» na pres-kanfierencyi ŭ pres-centry «Sputnik — Biełaruś» zajavili pra patrabavańnie pierajmienavać vulicu Kalinoŭskaha. Fota: Sputnik

Niečakana suprać hetaj prapanovy, ahučanaj u zvarocie prarasijskich sił, vystupili kamunisty.

U svaim zvarocie pad zahałoŭkam «Suprać pierapisvańnia historyi» kamunisty adkinuli niedarečnyja abvinavačvańni ŭ adras asoby Kalinoŭskaha: maŭlaŭ, joj śpiekulujuć «nieabanderaŭcy i šerah inšych chałujoŭ suśvietnaha impieryjalizmu».

Jany adznačyli, što roznyja siły, u tym liku kałabaracyjanisty, sprabavali vykarystać dla «antysavieckaj prapahandy» paŭstańnie 1863 hoda i imia Kalinoŭskaha, ale heta nie adviarnuła ad ich savieckich historykaŭ.

Na sproby vystavić dziejnaść Kalinoŭskaha antybiełaruskaj, adkryta prapolskaj na padstavie vytrymak z «Listoŭ z-pad šybienicy» kamunisty adkazali abvinavačvańniem prarasijskich aktyvistaŭ u tym, što jany zmaŭčali pra šmatlikija vykazvańni paŭstanca suprać carskaha samadziaržaŭja i «panoŭ», pra jaho zakliki da revalucyjnaj baraćby i pra toje, što navat pad šybienicaj jon kryčaŭ «U nas niama dvaran, u nas usie roŭnyja!»

Kamunisty źviarnuli ŭvahu, što ŭ «Vialikaj savieckaj encykłapiedyi», «Biełaruskaj savieckaj encykłapiedyi», «Historyi Biełaruskaj SSR» i ŭ daśledavańniach vybitnych historykaŭ dziejnaść Kalinoŭskaha aceńvałasia stanoŭča. A tamu prysvajeńnie vulicam imia Kalinoŭskaha, «zmahara suprać pryhniotu sialanstva z boku caryzmu i pamieščykaŭ», za savieckim časam vyhladaje całkam abhruntavanym. Prytym adbyłosia heta jašče ŭ časy da «pierabudovy».

Aŭtary zvarotu adznačyli, što nieabchodnaść vulicy 17 Vieraśnia nie vyklikaje sumnieńniaŭ.

Ale pierajmienavańnie vulicy Kalinoŭskaha jany ličać pravakacyjaj, skiravanaj na desavietyzacyju biełaruskaj histaryčnaj navuki, na pierapisvańnie historyi krainy. «Što niepaźbiežna vykliča zusim niepatrebnuju dadatkovuju napružanaść u hramadstvie».

Aŭtary zvarotu taksama pryhadali słovy Alaksandra Łukašenki nakont asoby Kalinoŭskaha.

«Ja viedaju rolu Kastusia Kalinoŭskaha ŭ historyi, tam było vielmi šmat niuansaŭ. Ja svaich palitykaŭ i vučonych pieraścierahaju ad taho, kab my, aceńvajučy rolu Kalinoŭskaha, nie ŭdarylisia ŭ niejkuju palityku. Jon dziejničaŭ na našaj terytoryi, byŭ našym čałaviekam, kali chočacie, hramadzianinam. Heta byŭ čałaviek našaj dziaržavy, i ad hetaha nikudy nie dzieniešsia», — pryznavaŭsia ŭ 2019 hodzie Łukašenka.

U kancy zvarotu kamunisty zaklikali nie dapuścić pierajmienavańnia, bo heta naniasie škodu aŭtarytetu Biełarusi, a taksama pastavić jaje ŭ adzin šerah z Ukrainaj, dzie «pierapisvańnie historyi stała składnikam jaje desavietyzacyi i dekamunizacyi, što maje samyja niehatyŭnyja nastupstvy dla jaje naroda».

Vasil Zielikaŭ, Hienrych Simanoŭski, Leanid Školnikaŭ i Valeryj Drako vystupajuć za zachavańnie imia Kalinoŭskaha. Fota: EADaily

Pad zvarotam levapatryjatyčnych arhanizacyj padpisalisia były deputat Valeryj Drako, staršynia savieta abjadnańnia «Za demakratyju, sacyjalny prahres i spraviadlivaść», Vasil Zielikaŭ, staršynia hramadskaha abjadnańnia «Ajčyna», Leanid Školnikaŭ, sakratar abjadnańnia «Za Sajuz i Kamunistyčnuju partyju Sajuza», i Hienrych Simanoŭski, sakratar kaardynacyjnaha savieta «Adzinstva».

U 2020 hodzie hetyja ž ludzi zaklikali terminova razabracca z bčb-ściaham «pa zakonie»: pakinuć adzin-dva ekzemplary ŭ muziei, usie ž astatnija źniščyć, a za vykarystańnie «łžesimvoliki» ŭvieści adkaznaść.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary15

 • Bhagawan
  20.06.2024
  Padtrymka pryjšła z niečakanaha boku....
 • Hladač
  20.06.2024
  Chto taksama hladzić Saša što ty niasieš?
 • Nacdem
  20.06.2024
  Kamunizm budzie źniščany!

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii25

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady18

U minskaj kramie znajšli pradukt, jaki kaštuje 12 tysiač rubloŭ za kiłahram. Jon zapakavany ŭ boks suprać kradziažu

Bujnyja donary-demakraty źbirajucca zamarozić 90 miljonaŭ dalaraŭ unioskaŭ na kampaniju Bajdena1

«Pačuj mianie. Ty — mudak». Prapahandyst Kazakoŭ u žyvym efiry daŭ majstar-kłas zavočnaj palemiki16

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii25

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →