Hramadstva11

Žycharcy Bresta pahražaje da siami hadoŭ kałonii za toje, što dapamahała palitviaźniam

Jaje ŭklučyli ŭ «ekstremisckaje farmavańnie». Im pryznali fejsbuk-supołku, dzie ludzi abmieńvalisia listami ad palitviaźniaŭ.

Iryna Pahadajeva. Fota ź jaje staronki «Ukantakcie»

Irynie Pahadajevaj 54 hady. Jana z Bresta. Pracavała ŭ miascovaj biblijatecy biblijohrafam. Miarkujučy pa sacsietkach, u jaje dvoje dziaciej.

Nieviadoma, kali jaje zatrymali, ale, imavierna, naprykancy studzienia, kali jaje sudzili za «raspaŭsiud ekstremisckich materyjałaŭ». Naprykancy 2023-ha jaje ŭklučyli ŭ skład «ekstremisckaha farmavańnia». Takim pryznali fejsbuk-supołku «Listy salidarnaści Biełaruś 2020», u jakoj ludzi abmieńvalisia listami ad palitviaźniaŭ, a taksama abmiarkoŭvali dapamohu źniavolenym.

Sud nad Irynaj pačynajecca 26 červienia ŭ Bresckim abłasnym sudzie. Jaje abvinavačvajuć pa dźviuch častkach artykuła «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści». Irynie pahražaje da siami hadoŭ kałonii.

Sudzić jaje budzie Andrej Siz. Jon raniej byŭ staršynioj Lubanskaha rajonnaha suda, prysudziŭ niekalkim ludziam štrafy ŭ 2020-m za «niezakonnaje pikietavańnie».

Andrej Siz. Fota z bazy «Kibierpartyzanaŭ»

Rehularna jon pracuje pa palityčnych sudach tolki ź siaredziny 2023-ha, kali jaho pieraviali ŭ Brescki abłasny sud. Naprykład, prysudziŭ siem hadoŭ kałonii Siarhieju Jeŭdakimienku pa spravie ČKB i dva z pałovaj hoda ŭkraincy Kaciarynie Bruchanavaj za pieradaču videa z vajskovaj technikaj u čat-bot vydańnia «Lusterka».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary1

  • Vieŝun-bajan
    20.06.2024
    A 'krivo'chranitieli krivodušnyje čaj zatočili užie pieŕja, da połny hotvnosti iźliť svoju žiełč na bumahu v vidie riešienija suda i jeho motivirovočnłj časti. Da tolko nie iźbiežať im pieriesmotra dieła "po vnov otkryvšimsia obstojatielstvam" i otmieny sieho najpozorniejšieho prihovora. Da daj Boh čtoby vskorosti, a už nie po priedaniju zabievnniju...

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →