Śviet33

Ambasadary krain Jeŭrasajuza ŭzhadnili 14-y pakiet sankcyj suprać Rasii. Jany tyčacca nafty i hazu

Ambasadary krain Jeŭrasajuza ŭzhadnili 14-y pakiet sankcyj suprać Maskvy z pryčyny rasijskaha ŭvarvańnia va Ukrainu. Pra heta paviedamiŭ karespandent «Radyjo Svaboda» ŭ Brusieli Rykard Joźviak. Praduhledžvajecca, što abmiežavańni buduć nakładzienyja na rasijski zvadkavany pryrodny haz i transpartavańnie nafty.

Fota ilustracyjnaje

Pryniaćcie sankcyjnaha pakieta adkładałasia praz pazicyju Hiermanii, jakaja vystupała suprać adkaznaści jeŭrapiejskich kampanij za parušeńnie sankcyj ich daččynymi pradpryjemstvami i partniorami ŭ trecich krainach, paviedamlali raniej ŚMI. U sieradu ŭ hetym pytańni dasiahnuli kampramisu, raskazaŭ Joźviak.

EUobserver sa spasyłkaj na prajekt dakumienta raniej pisaŭ, što novy pakiet sankcyj praduhledžvaje zabaronu na pieravałku rasijskaha zvadkavanaha pryrodnaha hazu i ekspart hieliju, a taksama abmiežavańnie dostupu da technałohij padvojnaha pryznačeńnia.

Novy pakiet budzie pryniaty, jak miarkujecca, padčas samitu ES u Brusieli 27-28 červienia abo pierad im.

Kamientary3

 • Užo śmiešna heta ŭsio
  20.06.2024
  Išoŭ 2035, a eŭraparłamient prymaŭ 114 pakiet sankcyj jaki voś voś i pakładzie, pastavić rasieju na kaleni i ŭsio ni jak...
 • Niemcy takija niemcy
  20.06.2024
  A niemcy jak zaŭždy
 • Žvir
  20.06.2024
  Zabarona na pieravalku LNG. Vielmi dziŭna. JamalLNG adhružaje jaho reguliarna. Napryklad u Donges (Francyja), što na race Loire(samaja doŭgaja ŭ Francyi i z vadoju kolieru kavy z malakom), abo ŭ Bilbao. Sudny madernovyja, sučasnyja by novyja, arktyčnaha dyzajna. I nie kažycie mnie, što heta nia tak...

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →