Śviet55

Skarmiŭ čałavieka lvu. Piać dzikich historyj pra Ramzana Kadyrava

Historyju siamji Kadyravych raskazali aŭtary dakumientalnaha filma «Viertykal Kadyrava. Poŭnaja kryvi bijahrafija». Pryvodzim niekatoryja z važnych detalaŭ.

Ramzan Kadyraŭ, skrynšot ź videa jahonaj pres-słužby, 22 krasavika 2024 hoda

Baćka pryjšoŭ da ŭłady pry pasiarednictvie mafii

Baćka Ramzana Kadyrava Achmat u 1990-ja hady byŭ hałoŭnym mufcijem respubliki. Na jaho źviarnuli ŭvahu śpiecsłužby Rasii jašče ŭ 1999 hodzie, kali šukali kandydaturu na pasadu budučaha kiraŭnika Čačni.

Aŭtary filma śćviardžajuć, što pieršaja sustreča namieśnika dyrektara FSB Rasii Hiermana Uhrumava i Achmata Kadyrava adbyłasia ŭ Machačkale ŭ kvatery lidara adnoj z čačenskich złačynnych hrupovach Maŭładzi Atłanhieryjeva pa mianušcy «Łazan». Kadyraŭ-starejšy taksama spyniŭsia na kvatery čačenskaha mafijozi ŭ Maskvie, kali pryjechaŭ na pieršuju sustreču z Pucinym, jaki ŭ toj čas zajmaŭ pasadu premjer-ministra.

Uładzimir Pucin i Achmat Kadyraŭ. 15 studzienia 2001 hoda. Fota: proekt.media

U červieni 2000 hoda Achmat Kadyraŭ byŭ pryznačany kiraŭnikom administracyi Čačni. A ŭ 2003 atrymaŭ pieramohu na prezidenckich vybarach u respublicy.

Aŭtary filma źviartajuć uvahu, što bolšaści ludziej, jakija prymali ŭdzieł u pieramovach z FSB, ciapier niama ŭ žyvych. Sam «Łazan» Atłanhieryjeŭ chutčej za ŭsio byŭ zabity ŭ 2008 hodzie ludźmi Kadyrava-małodšaha. Akramia hetaha byli zabity braty Rusłan i Sulim Jamadajevy, jakija šukali kantaktaŭ z Kramlom, kab pierachapić uładu ŭ Čačni.

3000 dalaraŭ za hałavu bajevika

U čas praŭleńnia baćki jaho małodšy syn Ramzan zajmaŭ pasadu kamandzira asabistaj achovy. Ale asnoŭnaj metaj uzbrojenaha atrada, jaki znachodziŭsia pad jaho kamandavańniem, była baraćba ź sieparatystami.

«Ramzan pryznačyŭ uznaharodu ŭ 3-5 tysiač dalaraŭ dla tych, chto pryniasie jamu dźvie rečy — adsiečanuju hałavu bajevika i jaho pašpart. Inšych dokazaŭ nie patrabavałasia. Ludzi pačali prosta zabivać svaich vorahaŭ, rezać im hałovy i vydavać za bajevikoŭ», — cytujuć žurnalisty słovy adnaho z byłych znajomych Ramzana, jaki ciapier žyvie za miažoju.

Akramia hetaha praz Ramzana Kadyrava vyrašalisia ŭsie finansavyja pytańni. Jak śćviardžajuć vidavočcy, kali niechta chacieŭ atrymać pasadu ŭ administracyi ci dziaržaŭny kantrakt, to išoŭ da małodšaha Kadyrava.

Skarmiŭ niaŭhodnaha lvu

9 maja 2004 hoda ŭ čas paradu zahinuŭ Achmat Kadyraŭ, jaki na toj čas patrapiŭ u niałasku Maskvy. Ramzan, jaki pavinien byŭ adkazvać za achovu baćki, u hety čas byŭ u Maskvie.

U toj ža dzień Kadyrava-małodšaha pryniaŭ Uładzimir Pucin. Mienavita pad čas hetaj sustrečy Pucin daŭ zrazumieć Ramzanu, što toj budzie budučym kiraŭnikom Čačni.

Braty Zielimchan i Ramzan Kadyravy. Fota: proekt.media

Žurnalisty źviartajuć uvahu, što starejšy syn Achmata Kadyrava Zielimchan pamior praz try tydni paśla hibieli baćki. Aficyjnaja viersija — sardečnaja niedastatkovaść.

Śviedki zhadvajuć, što paśla śmierci baćki Zielimchan, jaki złoŭžyvaŭ narkotykami, niekalki dzion siabie nie kantralavaŭ, a adnojčy ŭvarvaŭsia sa zbrojaj u dom brata.

Pa słovach aŭtaraŭ filma, u dzień hibieli Achmata Kadyrava za jaho achovu adkazvaŭ bližejšy padnačaleny Ramzana Mahamiet Israpiłaŭ. Farmalna za toje, što zdaryłasia, mužčyna nie panios nijakaha pakarańnia.

Ad klučavoha śviedki i jaho brata Ramzan Kadyraŭ pazbaviŭsia paźniej. I heta adbyłosia samym žorstkim siarednieviakovym sposabam. Čačenskija błohiery pisali, što na Mahamieta byŭ nackavany leŭ z asabistaha zaaparka Kadyrava.

Brata mužčyny pazbavili žyćcia inšym žorstkim sposabam. Spačatku jamu adsiekli hałavu, a cieła pasadzili na kruk dla raźbirańnia tuš i padviesili na niejki čas pierad uvachodam na stadyjon u radavym siale Kadyravych.

Atručvańni i avaryi

Jak adznačajuć aŭtary filma, prychod da ŭłady Kadyravych supravadžaŭsia čaradoju trahičnych padziej, jakija adbylisia ź jaho apanientami. U vieraśni 2003 hoda ciažkaje atručeńnie pieražyŭ kiraŭnik uradu Čačni Anatol Papoŭ. Heta pasłužyła nahodaj adpravić premjera ŭ adstaŭku.

Niadoŭha pabyŭ na pasadzie i inšy premjer i pryznačeniec Maskvy — Siarhiej Abramaŭ. U listapadzie 2005 hoda mužčyna trapiŭ u ciažkuju aŭtamabilnuju avaryju ŭ Maskvie. Paśla hetaha pasadu premjer-ministra Čačni zaniaŭ Ramzan Kadyraŭ.

U tym ža hodzie pry pažary zahinuŭ sakratar Savieta biaśpieki Čačni Rudnik Dudajeŭ. Jaho miesca zaniaŭ pamočnik Ramzana.

Inaŭhuracyja Ramzana Kadyrava. 2007 hod. Fota: proekt.media

Da prychodu Ramzana ŭ 2007 hodzie na pasadu prezidenta ŭsie jaho kankurenty za ŭładu ci zahinuć, ci syduć u cień u vyniku zapužvańniaŭ i nasilla.

Hibiel achoŭnikaŭ Adama Kadyrava

Prychod da ŭłady Ramzana Kadyrava nie spyniŭ złačynnych mietadaŭ raspravy ź ludźmi. Aŭtary pryvodziać adzin z apošnich faktaŭ. U 2022 hodzie ŭ Čačni pry dziŭnych abstavinach pajšli z žyćcia dva nabližanyja da syna Ramzana Kadyrava Adama mužčyny.

Abdułkierym Edziłaŭ, Murat Ahmierzojeŭ i Adam Kadyraŭ. 2022 hod. Fota: proekt.media

Pieršy — Abdułkierym Edziłaŭ, 31-hadovy prafiesijny bajec MMA, jaki treniravaŭ synoŭ Kadyrava, za što atrymaŭ pasadu vice-premjera Čačni. U listapadzie Abdułkierym niečakana padaŭ u adstaŭku, a praź niekatory čas pamior.

Druhi tajamniča pamierły — ciełaachoŭnik Adama Kadyrava Murat Ahmierzojeŭ.

Aŭtary adznačajuć, što takoje žorstkaje pakarańnie mužčyny panieśli za toje, što dapuścili raspaŭsiudžańnie pahałosak, jakija padryvajuć reputacyju siamji Kadyravych.

Kamientary5

 • babrujčanin
  21.06.2024
  Udziačnyja čačeny zabili Palitkoŭskuju i Niemcova
  Iz miemuarov oficiera Tuziemnoj divizii die Vittie:
        "Udielnyj vies čiečienca kak voina nievielik; po naturie on - razbojnik-abriek, i pritom nie iz śmiełych: žiertvu siebie on vsiehda namiečajet słabuju i v słučaje pobiedy nad niej stanovitsia žiestok do sadizma.
            V boju jedinstviennym dvihatielem jeho javlajetsia žažda hrabieža, a takžie čuvstvo životnoho stracha pieried oficierom.
  Prosłuživ sriedi čiečienciev i pobyvav u nich v domašniej obstanovkie v aułach, ja dumaju, čto nie ošibuś, utvierždaja, čto vsie krasivyje i błahorodnyje obyčai Kavkaza i adaty stariny sozdany nie imi i nie dla nich, a, očievidno, boleje kulturnymi i odarionnymi plemienami.
             V to žie vriemia spraviedlivosť zastavlajet skazať, čto čiečieniec niezamienim i priekrasien, jeśli, ochvačiennyj poryvom, on brošien v prieśledovanije rasstrojennoho vraha. V etom słučaje - horie pobieždionnym: čiečieniec leziet naprołom. Upornoho žie i dlitielnoho boja, osobienno v piešiem stroju, oni nie vydierživajut i lehko, kak i vsiakij dikij čiełoviek, pri malejšiej nieudačie podvierhajutsia panikie".
 • Č
  21.06.2024
  babrujčanin, daleko i chodiť nie nado, primier tomu karajev.
 • Piton
  21.06.2024
  Č, voobŝie-to karajev - osietin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →