Śviet77

Chvory Kadyraŭ tajemna ažaniŭ svaich niepaŭnaletnich synoŭ

Pavodle źviestak krynic «Novaj haziety Jeŭropa», 8 červienia ŭ Čačenskaj respublicy adbylisia viasielli dvuch synoŭ Kadyrava — 17-hadovaha Eli Kadyrava i 16-hadovaha Adama Kadyrava. U adroźnieńnie ad pyšnaha viasiella starejšaha syna kiraŭnika Čačni Achmata, jakoje adhrymieła ŭ sakaviku minułaha hoda z vyklučnaj demanstratyŭnaściu, na hety raz uračystaści prajšli ŭ abstanoŭcy biesprecedentnaj sakretnaści. Pryčynaj takoj sakretnaści krynicy ličać skandalna juny ŭzrost maładych.

 Adam Kadyraŭ. Fota: Ramzan Kadyraŭ / Telegram

Niaviestami synoŭ Kadyrava stali svajački najbližejšych paplečnikaŭ kiraŭnika Čačni. Tak, Eli ažaniŭsia sa starejšaj unučkaj deputata Dziarždumy ad respubliki Adama Delimchanava, a Adam — z dačkoj čačenskaha sienatara Sulejmana Hieremiejeva. 

Pa danych «Novaj-Jeŭropy», maci niaviesty Eli Kadyrava zjaŭlajecca dačka Delimchanava Chiedzi. Jana naradziłasia ŭ 1993 hodzie i, pavodle źviestak vydańnia, vyjšła zamuž u 17 hadoŭ. Takim čynam, 17-hadovy Eli Kadyraŭ ažaniŭsia ź dziaŭčynkaj, jakaja nie moža być starejšaj za 14 hadoŭ, robić vysnovu hazieta. 

Na dumku aŭtaraŭ materyjału, «tajemnyja, chutkija i sumnieŭnyja z punktu hledžańnia rasijskaha zakona» viasielli małodšych synoŭ Kadyrava śviedčać, što situacyja ŭ Čačni «raźvivajecca pa fors-mažornym» scenary. Pryčynaj śpieški vydańnie ličyć śmiarotnuju chvarobu Kadyrava.

Eli Kadyraŭ na sustrečy z Uładzimiram Pucinym. Fota: Ramzan Kadyraŭ / Telegram

Raniej stała viadoma, što Kadyravu dyjahnastavali niekroz padstraŭnikavaj załozy. Pry hetym, pa danych «Novaj-Jeŭropa», u vieraśni 2023 hoda čale Čačni pastavili novy dyjahnaz, jaki, pa słovach krynic vydańnia, pryvioŭ u rospač blizkaje asiarodździe Kadyrava. 

Pa viersii haziety, kiraŭnik Čačni ŭśviedamlaje, što svaim «žorstkim kiravańniem» jon pastaviŭ pad pahrozu budučyniu svajoj siamji i ciapier sprabuje zaścierahčy svaich synoŭ usimi dastupnymi sposabami. 

Pa hetaj pryčynie Kadyraŭ vyrašyŭ, što lepš zrabić Delimchanavych i Hieremiejevych svajakami — kali ŭžo nie pa kryvi, to pa šlubie. 

Na dumku aŭtaraŭ artykuła, asabistyja sustrečy synoŭ Kadyrava z Pucinym patrebny taksama dla taho, kab prademanstravać, što harantyi biaśpieki Kramla raspaŭsiudžvajucca i na ich. 

Tyja ž mety majuć i pryznačeńni niepaŭnaletnich dziaciej Kadyrava na vysokija dziaržaŭnyja pasady ŭ respublicy, i ich šluby z pradstaŭnikami ŭpłyvovych čačenskich siemjaŭ. Usio heta pavinna stać załoham biaśpieki dziaciej Kadyrava paśla jaho śmierci, piša «Novaja-Jeŭropa».

Kamientary7

 • Sakavik
  20.06.2024
  Jany ŭsio roŭna žyvyja niabožčyki, jak i ich tata, i dziaŭčaty što za ich vyjšli taksama, heta ž chalifat
 • Josik
  20.06.2024
  Dy chopić, šanoŭnaja NN, pisać ab hetym dyktatary. Lepš ab žyćci prostych žycharoŭ Čačenii napišycie, jak žyvuć u vyhnańni čačency, a nie pry načoŭkach.
 • Haryć dupa ŭ maskavitaŭ
  20.06.2024
  Maskavity vielmi bajacca adviazanaha ad zakonaŭ hornaha išaka Kadyrava i jahonych doŭbnieŭ.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →