Nadvorje

Siońnia nastupaje astranamičnaje leta. Noč na piatnicu budzie samaj karotkaj u hodzie

U Minsku sonca ŭzyšło ŭ 04:37, a siadzie tolki ŭ 21:45. Daŭžynia dnia składzie 17 hadzin 7 chvilin, a noč budzie doŭžycca ŭsiaho 6 hadzin 53 chviliny. 

Uzychod na Viallaj. Naša Niva

Ale čym bližej na poŭnač, tym dzień daŭžejšy, a noč karaciejšaja.

Tak u Viciebsku sonca ŭzyšło ŭ 04:18, a siadzie ŭ 21:43, daŭžynia składzie 17 hadzin 25 chvilin.

U Talinie naohuł sonca, uzyšoŭšy ŭ 04:03, siadzie ŭ 22:42, daŭžynia dnia siońnia ŭ stalicy Estonii składzie 18 hadzin 39 chvilin.

U finskim Turku daŭžynia dnia budzie 19 hadzin 3 chviliny, a ŭ Ravanijemi — rezidencyi Śviatoha Mikałaja — naohuł nastupiŭ palarny dzień.

Sioleta nastupleńnie astranamičnaha leta i rańniaha soncastajańnia źviazana sa składanym uzajemadziejańniem pamiž arbitami Ziamli i Sonca, a taksama asablivaściami kalandarnaha letaźličeńnia. Viadoma, što štohadovy zvarot Ziamli vakoł Sonca nie dakładna roŭny 365 dniam. Jon zajmaje 365,242189 dzion. Kab uličyć hetuju roźnicu, u kalendary ŭviedzieny vysakosnyja hady.

U zvyčajnym hodzie 365 dzion, i kožny hod soncastajańnia i raŭnadzienstva nastupajuć krychu paźniej, čym u papiarednija hady. U vysakosnym hodzie 366 dzion. Daty soncastajańniaŭ i raŭnadzienstvaŭ sioleta nastupajuć na 18 hadzin, 11 chvilin i 14,87 siekundy raniej, čym hodam raniej.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →