Hramadstva44

U Čarnihavie pastaviać miemaryjalnuju šyldu Kastusiu Kalinoŭskamu z cytataj pa-biełarusku

«Bo ja tabie z-pad šybienicy kažu, Narodzie, što tahdy tolki zažyvieš ščaśliva, kali nad taboju Maskala ŭže nia budzie».

U Čarnihavie źjavicca miemaryjalnaja šylda, pryśviečanaja Kastusiu Kalinoŭskamu. Dazvoł na ŭstanoŭku šyldy dała haradskaja rada.

U pačatku 2024 hoda ŭ Čarnihavie źjavilisia vulica i zavułak Kalinoŭskaha. Ciapier na adnym z budynkaŭ u centry vulicy źjavicca miemaryjalnaja šylda z cytataj Kalinoŭskaha na biełaruskaj movie i bijahrafičnaj daviedkaj, paviedamlaje vydańnie 0462.ua.

Chutčej za ŭsio, na došku naniasuć cytatu z «Piśmaŭ z-pad šybienicy»:

«Bo ja tabie z-pad šybienicy kažu, Narodzie, što tahdy tolki zažyvieš ščaśliva, kali nad taboju Maskala ŭže nia budzie».

Hrošy na ŭstalavańnie miemaryjalnaj šyldy źbirajuć biełaruskija dobraachvotniki i fond «Vilna Biłoruś». Akramia šyldy, płanujecca ŭstalavać i infarmacyjny stend pra biełaruskaha nacyjanalnaha hieroja.

Cikava, što na pasiadžeńni vykankama haradskoj rady načalnik upraŭleńnia kultury i turyzmu Alaksandr Šaŭčuk nazvaŭ Kalinoŭskaha «biełaruskim Banderam», adnak v. a. mera Čarnihava nazvaŭ takija paraŭnańni hłupstvam.

Rašeńnie ab ustalavańni miemaryjalnaj šyldy vykankam haradskoj rady Čarnihava pryniaŭ adnahałosna.

Kamientary4

 • Vašiemu sijatielstvu M.N. Muravjovu
  19.06.2024
  ..."daleko diejatielnieje, enierhičnieje i sposobnieje vsiech vojevodskich komissarov dla rievolucionnoho dieła okazałsia Kalinovskij»
  "Konstantin Kalinovskij s nastrojenijem hiercienovskoj škoły vo hłavie čiestolubiviejšich ličnostiej iz krasnych litvinov nastojčivo provodił idieju o samostojatielnosti Litvy"
 • Aŭdyjo
  19.06.2024
  Kastuś Kalinoŭski "Mužyckaja praŭda.
  "Mužyckaja praŭda" – pieršaja biełaruskamoŭnaja hazieta. Vydavaŭ jaje razam z paplečnikami Kastuś Kalinoŭski. Ujaŭlała saboj arkuš papiery z nadrukavanym łacinkaj na adnym ci abodvuch bakach tekstam. Hazieta niesła revalucyjna-demakratyčnyja idei, raskryvała vočy na sapraŭdnaje stanovišča ŭ krainie, zaklikała da baraćby za vyzvaleńnie ad samadziaržaŭnaha ŭcisku. Tekst napisany na rodnym dla Kalinoŭskaha harodzienskim dyjalekcie biełaruskaj movy. Sustrakajucca asobnyja pałanizmy (zapazyčańni z polskaj movy). Ahułam vyjšła 7 numaroŭ haziety (u pramiežku ad lipienia 1862 h. da červienia 1863 h.). Raspaŭsiudžvałasia jana ŭ asnoŭnym u zachodnich i centralnych rehijonach Biełarusi.

  Pasłuchać teksty Mužyckaj praŭdy možna tut. https://youtube.com/watch?v=eUdjvQq-5qM
 • :/
  20.06.2024
  a tym časam u Biełarusi chočuć pierajmienavać vulicu Kalinoŭskaha

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →