Hramadstva

Kamitet dziaržkantrolu pajšoŭ u rejdy pa bazarach — praviaraje ceny i «niapravilnych» pasiarednikaŭ

Pravierki čakajuć praduktovyja rynki va ŭsich abłaściach krainy.

Kamitet dziaržkantrolu abviaściŭ pra pačatak maštabnych pravierak rynkaŭ, na jakich pradajucca pradukty charčavańnia.

Kantralory buduć praviarać vykanańnie na rynkach zakanadaŭstva, u tym liku ab jakaści i biaśpiecy pradukcyi, jakaja realizujecca, dastupnaści handlovych miescaŭ i mahčymaści prodažu pradukcyi ŭłasnaj vytvorčaści.

Akramia taho, KDK budzie praviarać rynki na najaŭnaść nieabhruntavanych pasiarednickich struktur pry prodažy ajčynnaj pradukcyi.

Jašče adno pytańnie na kantroli — vykanańnie zakanadaŭstva ab cenach. Supracoŭniki KDK buduć sačyć za tym, kab pradaŭcy nie zavyšali ceny na pradukty.

Manitorynhi buduć pravodzicca va ŭsich rehijonach Biełarusi.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →