Zdareńni44

U rasijskim Sočy 20-hadovuju dziaŭčynu ŭ biełaj sukiency źniesła ŭ mora paśla žartaŭlivaj šturchaniny z chłopcam VIDEA

Dziaŭčynu ŭžo šukajuć niekalki dzion.

20-hadovaja Dyjana ź Lipieckaj vobłaści zabaŭlałasia z chłopcam na bierazie mora. Dziaŭčyna była ŭ biełaj sukiency. Trahičny momant trapiŭ na vuličnuju kamieru videanazirańnia.

Na kadrach vidać, jak dziaŭčyna z chłopcam stajać la vady.

Dziaŭčyna znachodziłasia bližej da vady, i marskaja chvala jaje zmyła ŭ mora. Chłopiec sprabavaŭ vyratavać jaje, ale marna.

Ratavalniki abśledavali akvatoryju Centralnaha i Łazaraŭskaha rajonaŭ. Supracoŭniki MNS ahledzieli prybiarežnuju zonu chvalarezy, kamiani, a taksama šukali ŭ vadzie na vydaleńni da kiłamietra ad bieraha. Pošuki nie prynieśli vynikaŭ.

Siastra Dyjany raskazała padrabiaznaści zdareńnia. 

«Na mory jana pajechała ź siabram. A 4-j ranicy jany pajšli hulać pa plažy: Dyjana i dvoje maładych ludziej — Andrej z horada Usmań [Lipieckaj vobłaści], jany razam pajechali na mora, druhoha chłopca zavuć Dzianis, ja nie viedaju, paznajomilisia jany tam ci byli znajomyja da. Jość videa, dzie vyrazna vidać, jak jany stajać pa kaleni ŭ vadzie. Chvala za chvalaj, Dyjanu adkinuła na bierah dva razy, ale nichto ź vidavočcaŭ nie dapamoh dziaŭčyncy.

Pa słovach Andreja, jon pabieh za ratavalnikami, choć vyciahnuć na bierah jaje było možna! Stajali ludzi i prosta hladzieli i zdymali na telefon. Usie bačyli, ale nichto nie dapamoh. Heta adbyłosia na bierazie, nie ŭ hłybini», — skazała jana.

Na dumku Aniki, u situacyi vinavatyja mužčyny, ź jakimi była Dyjana. Jana ŭdakładniła, što dziaŭčyna była na mory ŭpieršyniu i «šmat čaho nie razumieła».

«U vadzie byŭ Dzianis. Andrej źjechaŭ [z Sočy paśla taho, što zdaryłasia]. Jon telefanavaŭ i skazaŭ, što pryviazie rečy Dyjany i ŭsio. Tak, [chłopcy vinavatyja]. Jany nie dapamahli, kali była mahčymaść! I naohuł, u štorm padychodzić da mora zabaroniena. Jany heta viedali! Dyjana ŭpieršyniu na mory, joj 20 hadoŭ, jana mnohaje nie razumieje. Ale Andreju 31-32 hady, jon pavinien byŭ razumieć usiu niebiaśpieku i nie dazvolić naohuł iści tudy!»— padkreśliła jana.

Anika taksama zajaviła, što plaž, niahledziačy na štorm, byŭ adkryty. Pavodle jaje słoŭ, ratavalniki nie adrazu pačali šukać dziaŭčynu, a ŭ palicyi admovilisia prymać zajavu ab źniknieńni ad jaje siabra.

«Plaž u štorm byŭ adkryty. Ratavalnikaŭ i vyratavalnych kołaŭ nie było. Ratavalniki nie stali adrazu šukać. I zajavu ŭ palicyju ad siabra nie ŭziali i skazali: «Tolki svajaki». A svajaki znachodziacca ŭ Lipieckaj vobłaści. My sprabujem datelefanavacca da orhanaŭ uvieś dzień. Jany navat nie pryniali jašče spravu. Nie telefanavali ŭ balnicy i nie rassyłali fota pra źniknieńnie čałavieka. Vielmi niadbałaje staŭleńnie orhanaŭ ułady», — dadała jana.

Kamientary4

 • Gorliwy Litwin
  19.06.2024
  Ruskija Ludzi
 • -_-
  19.06.2024
  Žach. Biednaja, davierylasia durniu...
 • Žvir
  19.06.2024
  Jaŭhien, kali chvalia adychodzic`, pakidajučy aslablienaha, ci nieprytomnaha čalavieka, jossc mahčymas`c` vyciahnuc` jaho daliej ad pryboju, poki nadyjdzie druhaja, asabliva, kali nie adzin, a ūdvoch-troch. 

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →