Navuka i technałohii

Dyzajniery raspracavali adzieńnie z žełacinu

Kali sukienka z žełacinu vyjdzie z mody, jaje možna rastvaryć u haračaj vadzie, a zatym stvaryć novuju tkaninu.

Ilustracyjnaje fota

Jak paviedamlaje vydańnie Science Daily, vučonyja z Univiersiteta Kałarada (ZŠA) raspracavali mašynu, jakaja pradzie tekstylnyja vałokny z takich materyjałaŭ, jak žełacin. Śćviardžajecca, što novyja «bijavałokny» pa adčuvańniach nahadvajuć tkaninu z lonu. Pry hetym jany rastvarajucca ŭ haračaj vadzie.

Raspracavanaja vučonymi mašyna kaštuje kala 500 dołaraŭ i lohka źmiaščajecca na stale. Spačatku sumieś žełacinu rastvarajecca ŭ płastykavym šprycy, zatym ź jaho vyciskajucca kropielki sumiesi, jakija dva roliki raściahvajuć u doŭhija vałokny. Atrymanyja vałokny prachodziać praz vodnyja vanny, u jakija možna dadać farbavalnik ci dabaŭki, jakija zrobiać ich macniejšymi.

Aŭtary spadziajucca, što ich vynachodka dapamoža lubomu čałavieku ekśpierymientavać sa stvareńniem ułasnych bijavałoknaŭ. Jany zapeŭnivajuć, što možna naładzić tryvałaść i ełastyčnaść vałakna i vybrać koler.

Novaja raspracoŭka pavinna dapamahčy vyrašyć prablemu pierapracoŭki adkidaŭ. Jak viadoma, štohod na zvałku vykidajucca dziasiatki miljonaŭ ton tekstylu. Akramia hetaha, marnujecca i masa žełacinu, vyrablenaha z kostak žyvioł, jaki nie adpaviadaje patrabavańniam da kaśmietyki ci praduktaŭ.

Aŭtary śćviardžajuć, što možna źmianić chimičny skład vałoknaŭ i zrabić ich bolš pruhkimi. Heta dapamoža, naprykład, kurtcy, vyrablenaj z vykarystańniem takoha vałakna, nie rastvaracca pad daždžom. U jakaści syraviny razhladajucca i inšyja naturalnyja inhredyjenty, jakija zvyčajna iduć u adkidy, naprykład, chicin z krabavych pancyraŭ ci ahar-ahar z bahavińnia.

Kamientary

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →