Navuka i technałohii

Dyzajniery raspracavali adzieńnie z žełacinu

Kali sukienka z žełacinu vyjdzie z mody, jaje možna rastvaryć u haračaj vadzie, a zatym stvaryć novuju tkaninu.

Ilustracyjnaje fota

Jak paviedamlaje vydańnie Science Daily, vučonyja z Univiersiteta Kałarada (ZŠA) raspracavali mašynu, jakaja pradzie tekstylnyja vałokny z takich materyjałaŭ, jak žełacin. Śćviardžajecca, što novyja «bijavałokny» pa adčuvańniach nahadvajuć tkaninu z lonu. Pry hetym jany rastvarajucca ŭ haračaj vadzie.

Raspracavanaja vučonymi mašyna kaštuje kala 500 dołaraŭ i lohka źmiaščajecca na stale. Spačatku sumieś žełacinu rastvarajecca ŭ płastykavym šprycy, zatym ź jaho vyciskajucca kropielki sumiesi, jakija dva roliki raściahvajuć u doŭhija vałokny. Atrymanyja vałokny prachodziać praz vodnyja vanny, u jakija možna dadać farbavalnik ci dabaŭki, jakija zrobiać ich macniejšymi.

Aŭtary spadziajucca, što ich vynachodka dapamoža lubomu čałavieku ekśpierymientavać sa stvareńniem ułasnych bijavałoknaŭ. Jany zapeŭnivajuć, što možna naładzić tryvałaść i ełastyčnaść vałakna i vybrać koler.

Novaja raspracoŭka pavinna dapamahčy vyrašyć prablemu pierapracoŭki adkidaŭ. Jak viadoma, štohod na zvałku vykidajucca dziasiatki miljonaŭ ton tekstylu. Akramia hetaha, marnujecca i masa žełacinu, vyrablenaha z kostak žyvioł, jaki nie adpaviadaje patrabavańniam da kaśmietyki ci praduktaŭ.

Aŭtary śćviardžajuć, što možna źmianić chimičny skład vałoknaŭ i zrabić ich bolš pruhkimi. Heta dapamoža, naprykład, kurtcy, vyrablenaj z vykarystańniem takoha vałakna, nie rastvaracca pad daždžom. U jakaści syraviny razhladajucca i inšyja naturalnyja inhredyjenty, jakija zvyčajna iduć u adkidy, naprykład, chicin z krabavych pancyraŭ ci ahar-ahar z bahavińnia.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →