Mierkavańni1111

«Vajna pakazała, što na baku Zachadu staić mienšaść. A Armieniju Rasija tak prosta nie pakinie»

Jak vajna Rasii z Ukrainaj źmianiła raskład sił u śviecie? I što čakaje Armieniju i Hruziju?

Inaŭhuracyja Pucina. Fota: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

U novym vypusku TOKu historyk i analityk Alaksandr Frydman razvažaje: vajna Rasii z Ukrainaj pakazała, što na baku Zachadu staić mienšaść.

«Ukrainu zbrojaj i ekanamična padtrymlivajuć zachodnija krainy. Dypłamatyčna — zachodnija krainy i tyja krainy, jakija stajać chutčej na baku Zachadu. Kali ž pahladzieć na astatni śviet, to značnaja kolkaść afrykanskich i azijackich krain hladziać na hetu vajnu absalutna spakojna i staviacca da Rasii niejtralna. I navat u peŭnym sensie pazityŭna.

Vajna pakazała, što demakratyčnych krain u hetym śviecie nie tak šmat i što ich upłyŭ abmiežavany. Na dadzieny momant na hałoŭnyja pazicyi ŭsio bolš vychodziać tak zvanyja krainy hłabalnaha Poŭdnia, jakija dynamična raźvivajucca. I jany ŭ svajoj bolšaści zusim nie demakratyčnyja. Tak što los demakratyi ŭ budučyni, mahčyma, niezajzdrosny», — tłumačyć analityk.

Alaksandr Frydman. Fota: «Naša Niva»

Što čakaje Armieniju

Na dumku Frydmana, Armieniju čakajuć ciažkija časy. Udzieł krainy ŭ prarasijskich intehracyjnych prajektach byŭ chutčej vymušanym krokam u spadziavańni na padtrymku Rasii. Ciapier kraina budzie sprabavać ruchacca ŭ zachodnim napramku, bo vidavočna, što Rasija zdradziła Armienii ŭ jaje kanflikcie z Azierbajdžanam.

«Ale Rasija tak prosta hetuju situacyju nie pakinie. Jana budzie imknucca da taho, kab zvalić Pašyniana i ŭsio ž taki pryvieści ŭ Armienii da ŭłady prarasijskija siły», — adznačaje Frydman.

Što budzie z Hruzijaj

Hruzija stračvaje jeŭrapiejskuju opcyju, źviartaje ŭvahu analityk. Siońniašnija hruzinskija ŭłady «źniščajuć zachodni viektar raźvićcia». Kali jany praciahnuć iści ŭ hetym kirunku, to Hruzija budzie ŭsio bolš rabicca prarasijskaj.

«Heta budzie pryvodzić da ŭnutrypalityčnych turbulencyj, bo hruzinskamu hramadstvu, asabliva moładzi, jakaja vyrasła pad značnym zachodnim upłyvam, budzie ciažka pahadzicca z hetym novym viektaram raźvićcia», — prahnazuje Frydman.

Jon ličyć całkam mahčymaj viersiju, što Maskva paabiacała Hruzii niešta kštałtu viartańnia Abchazii i Paŭdniovaj Asiecii za bolš prarasijski viektar. «Abiacać jany mahli. Abiacać nie aznačaje vykonvać», — zaŭvažaje historyk.

Hladzicie całkam:

Kamientary11

 • Čiembierlen
  19.06.2024
  Značyć treba, naprykład, admiažavać hłabalny Poŭdzień ad usich vysokich technałohij.
 • Vład
  19.06.2024
  Kačiestvo pobiedit količiestvo,  šansy nulevyje u Ukrainy! Jejo užie ślili! Ostałoś tolko na bumahie riealii zafiksirovať.
 • nazaŭsiody
  19.06.2024
  Vład,
  Chvatit užie tovariŝ kapitan

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →