Hramadstva1616

U Polščy razhramili majsterniu biełaruskaj mastački Jany Šostak i namalavali sierp i mołat

Pryčyny napadu nieviadomyja. Mastačka miarkuje, što heta moža być źviazana ź jaje šmatlikimi dziejańniami pa pašyreńni viedaŭ ab situacyi ŭ Biełarusi i Ukrainie i dapamozie biežancam z hetych krain.

Jana Šostak prasłaviłasia pieradusim pierfomansami «Kryk za Biełaruś»

U Zachencie razhromlena majsternia polska-biełaruskaj mastački Jany Šostak, piša Polskaje radyjo.

Nastupny dzień paśla adkryćcia vystavy «Ślozy ščaścia» ŭ Zachencie nieviadomyja spustošyli majsterniu mastački Jany Šostak. «Na maich natatkach byli namalavany sierp i mołat, napisany varožy łozunh, palaroidy byli razrezanyja, a elemienty studyi byli razmalavanyja farbaj», — skazała PAP Jana Šostak.

Adkrytaja studyja Jany Šostak, arhanizavanaja na Zachencie, zjaŭlajecca častkaj vystavy «Ślozy ščaścia» i maje simvaličnaje značeńnie. Mastačka chacieła pakazać sučasnyja tvory mastactva i simvaličnaść ich vykazvańniaŭ, takim čynam vykazaŭšy žanočaje pamknieńnie da niezaležnaści.

Pryčyny napadu nieviadomyja. Mastačka miarkuje, što heta moža być źviazana ź jaje šmatlikimi dziejańniami pa pašyreńni viedaŭ ab situacyi ŭ Biełarusi i Ukrainie i dapamozie biežancam z hetych krain.

«Dla mianie heta byŭ stres, bo paśla mierapryjemstvaŭ, nakiravanych na dapamohu ludziam ź Biełarusi i Ukrainy, a taksama z-za majho pachodžańnia (mastačka naradziłasia ŭ Biełarusi — RAR) ja sutyknułasia ź vialikaj chvalaj nianaviści», — skazała Šostak. «Ja nie viedaju, z čym źviazany z hetym incydent na Zachencie. Ja chacieła b heta vyśvietlić, chacieła b sustrecca i parazmaŭlać ź ludźmi, jakija heta zrabili», — dadała jana. «Paśla hadoŭ aktyŭnaści ja čakała, što viartańnie da mastactva daść mnie biaśpiečnuju prastoru», — padkreśliła mastačka.

Pradstaŭnik halerei nie zachacieŭ kamientavać hetuju padzieju, a ŭ zajavach, apublikavanych u ŚMI, kuratar vystavy acaniŭ jaje jak «prystup hłupstva». Apieratyŭnaja hrupa viadzie pošuk złamyśnikaŭ.

Jana Šostak — polska-biełaruskaja dziajačka i mastačka. U 2013 hodzie skončyła bakałaŭrskuju adukacyju ŭ Akademii vyjaŭlenčaha mastactva ŭ Krakavie. Paźniej vučyłasia na fakultecie miedyjamastactva Akademii vyjaŭlenčaha mastactva ŭ Varšavie. U 2020 hodzie jana stała łaŭreatam stypiendyi ministra navuki i vyšejšaj adukacyi dla vydatnych maładych navukoŭcaŭ. Łaŭreatka šmatlikich uznaharod u halinie miedyja i sučasnaha mastactva. U 2021 hodzie atrymała pašpart «Palityki» ŭ naminacyi «Vyjaŭlenčaje mastactva».

«Vystava «+Ślozy ščaścia+» — samaja maštabnaja prezientacyja kalekcyi Zachenty. Niekalki dziasiatkaŭ tvoraŭ apošnich dziesiacihodździaŭ, u tym liku klučavych dla polskaha sučasnaha mastactva, a taksama źviazanych ź pierałomnymi padziejami ŭ historyi halerei. «Abranyja tvory i ich sučasnyja interpretacyi, a taksama aktualnyja kamientary jak mastakoŭ, tak i hledačoŭ adlustroŭvajuć źmieny ŭ sacyjalnaj adčuvalnaści, jakija adbylisia za apošnija hady. Jany taksama pakazvajuć važnuju rolu sučasnaha mastactva i kulturnych ustanoŭ u pracesie viartańnia hołasu sacyjalnym hrupam, jakija byli jaho sistemna pazbaŭlenyja», — padkreślivajecca ŭ apisańni vystavy.

Kamientary16

 • Naviednik
  19.06.2024
  Jak heta ŭvohule mahčyma? Zachienta ž nie niejkaja mini-halereja ŭ padvale, a surjoznaja art-instytucyja, našpihavanaja kamierami, achovaj i vachciorkami. Nichto nie bačyŭ i nie pieraškodziŭ? Mahčyma, datyčnyja rabotniki halerei. A mo ŭvohule sankcyjavanaja źvierchu akcyja zastrašvańnia.
 • Gorliwy Litwin
  19.06.2024
  Pierakład bieź nieabchodnych tłumačeńniaŭ - varty žalu. 98% čytačoŭ nie viedajuć što Zachenta - heta słavutaja mastackaja halereja (jakaja ŭ svoj čas naprykład zrabiła słavutym Ruščyca)..i niezrazumieła ci narad adbyŭsia na ekspazicyju ŭ halerei (naŭrad ci) ci na asabistuju studyju mastački - miesadž naviny vielmi zabłytany. Teksty treba rychtavać značna lepš, z bolšaj pavahaj da čytača
 • Popič
  19.06.2024
  Vidavočnaj lavačcy, jakaja da taho ž padtrymlivała "mihrantaŭ", namalavali sierp i mołat.

  Chto bačyć u hetym što-niebudź dziŭnaje?

  Nie ja.

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →