Hramadstva66

Stali viadomyja imiony zatrymanych na mietałatkanym zavodzie ŭ Lidzie

U Lidzie zatrymali jak minimum 9 rabotnikaŭ mietałatkanaha zavoda Haver. Pryčyna — «ekstremisckija» padpiski i reposty. «Miedyjazona» daviedałasia imiony bolšaści zatrymanych. 

Telehram-kanał siłavikoŭ apublikavaŭ videa pra dzieviać zatrymańniaŭ na lidskim mietałatkanym zavodzie HAVER. 

Pavodle infarmacyi «Miedyjazony», havorka idzie pra Hannu Murašku, Jaŭhiena Ašurka, Arcioma Strukava, Vadzima Kachnoviča, Arcioma Ščebata, Siarhieja Šarapava i Michaiła Kucharčyka. Imiony jašče dvuch zatrymanych nieviadomyja. 

@nashanivanews Siłaviki chvalacca masavymi zatrymańniami ŭ Lidzie #lida #lida #našaniva #biełaruśnovosti #biełorusy #milicijabiełarusi ♬ Crime Scene - Avery Alexander

Na kamieru jany kažuć, što byli padpisanyja ci rabili reposty z «ekstremisckich» hurtoŭ. Pa jakich artykułach ich abvinavačvajuć, nie ŭdakładniajecca. 

Siarhiej Šarapaŭ u milicejskim videa skazaŭ, što zjaŭlajecca aficeram zapasu.

Kamientary6

 • Mocy i mužnaści
  19.06.2024
  Trymajciesia, dobryja ludzi!
 • NS
  19.06.2024
  Biełarus, kštaryi vs śvinapasy ;)
 • nie taki, jak jość
  19.06.2024
  Što astatnija? Pryžali vuški i spadziajucca, što ich minuła?

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →