Śviet

Zabojca naviedvalnikaŭ ŁHBT-kłuba ŭ Kałarada atrymaŭ 55 pažyćciovych i jašče 190 hadoŭ

Pry hetym 24-hadovy Andersan Ołdryč pajšoŭ na supracoŭnictva z abvinavačvańniem i pryznaŭ vinu pa dziasiatkach punktaŭ, i heta dazvoliła jamu paźbiehnuć śmiarotnaha pakarańnia. Da taho ž jon ličyć siabie niebinarnaj asobaj.

Fota: AP Photo/David Zalubowski, File

Małady amierykaniec, jaki ličyć siabie «niebinarnaj» piersonaj i dva hady tamu rasstralaŭ naviedvalnikaŭ ŁHBT-kłuba ŭ štacie Kałarada, u aŭtorak byŭ prysudžany da 55 pažyćciovych źniavoleńniaŭ i jašče 190 hadoŭ turmy, piša Bi-bi-si.

Pry hetym 24-hadovy Andersan Ołdryč pajšoŭ na supracoŭnictva z abvinavačvańniem i pryznaŭ vinu pa dziasiatkach punktaŭ, i heta dazvoliła jamu paźbiehnuć śmiarotnaha pakarańnia.

Akramia taho, sprava, pa jakoj u aŭtorak abviaścili prysud, była fiederalnaj, a pa spravie na ŭzroŭni štata Ołdryč jašče ŭ minułym hodzie atrymaŭ piać pažyćciovych zaklučeńniaŭ i 46 razoŭ pa 48 hadoŭ, taksama pajšoŭšy na ździełku sa śledstvam.

Akruhovaja sudździa Šarłota Suini, ahučvajučy prysud, nahadała, što Andersan Ołdryč, akramia inšaha, pryznaŭ, što adkryŭ ahoń pa naviedvalnikach kłuba z-za «ich realnaha abo subjektyŭnaha pałavoha samavyznačeńnia i seksualnaj aryjentacyi».

Andersan Ołdryč, pa słovach jaho advakataŭ, ličyć siabie niebinarnaj (adprečvaje strohaje dzialeńnie ludziej na dva poły) asobaj i paznačaje siabie zajmieńnikam «jany», jakoje ŭ sučasnaj anhlijskaj vykarystoŭvajecca, u pryvatnaści, kali nie viadomy poł čałavieka, pra jaki idzie havorka.

Ołdryč sam nieadnarazova naviedvaŭ Club Q u horadzie Kałarada-Sprynhs, dzie jon 19 listapada 2022 hoda adkryŭ stralbu, zabiŭšy piać čałaviek i paraniŭšy jašče 19.

Jon stralaŭ, pakul jaho jašče da źjaŭleńnia palicyi nie zdoleli abiasškodzić naviedvalnik kłuba, były vajskoviec Ryčard Fjera i jašče dvoje.

Prakurory na sudzie kazali, što Ołdryč da hetaha ź nianaviściu vykazvaŭsia pra ludziej z ŁHBT-supolnaści i pra palicyju.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści2

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →