Hramadstva4343

«Dyskredytacyja i dehradacyja». Knyrovič padzialiŭsia mierkavańniem pra razborki ŭ KR

Unutry Kaardynacyjnaj rady praciahvaje tleć kanflikt, źviazany z vyznačeńniem praviłaŭ, pa jakich varta hulać orhanu treciaha sklikańnia. Hetkaja bitva pamiž śpisami z uzajemnymi abvinavačvańniami. Na hetym fonie ŭźnikaje ryzyka sychodu sa składu KR čarhovych ludziej. Takoje mierkavańnie ahučyŭ ekanamist i biznesoviec Alaksandr Knyrovič z «Błoka Prakopjeva-Jahorava».

«Naša Niva» raspytała jaho pra zakuliśsie kanfliktu bolš padrabiazna.

Alaksandr Knyrovič. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Ścisła nahadajem chranałohiju razborak:

Piać śpisaŭ (ahułam 66% składu KR — heta kamanda Łatuški i ruch «Za svabodu», «Jeŭrapiejski vybar», «Niezaležnyja biełarusy», «Vola», «Chopić bajacca») vyrašyli źmianić statut Kaardynacyjnaj rady. Hetamu supraciŭlajecca «apazicyja» — błok Prakopjeva-Jahorava, «Moładzievy nastup» i kamanda Rozy Turarbiekavaj «Naša sprava». Jany nie chočuć padparadkoŭvacca Łatušku i vinavaciać jaho ŭ sprobie ŭzurpacyi ŭłady.

Tut Pavieł Łatuška tłumačyŭ svaju pazicyju, u tym liku adstojvajučy prava sumiaščać pracu ŭ KR i Abjadnanym pierachodnym kabiniecie. Jakraz heta, siarod inšaha, i spravakavała kanflikt (u statucie Kaardynacyjnaj rady druhoha sklikańnia zapisany punkt, pavodle jakoha nielha spałučać «ministerskuju» pasadu ŭ kabiniecie Śviatłany Cichanoŭskaj i status deputata KR).

Alaksandr Knyrovič pierakanany, što, kali Pavieł Łatuška i chacieŭ sumiaščać mandaty, to moh pryjści da takoj opcyi mirna.

«U nas naradziłasia jurydyčnaja kalizija — jany (Pavieł Łatuška i Alina Koŭšyk — «NN») abralisia, u ich jość mandaty, ale jany nie mahli paralelna być delehatami. Ciaham dvuch tydniaŭ jany pavinny byli skłaści paŭnamoctvy ci tut, ci tam. Ci možna było z takoj nahody nie ŭstupać u pravy delehata, kab ich śpisy, jakija sapraŭdy majuć bolšaść, nie hvałtam, a šlacham uzhadnieńnia ź inšymi ŭdzielnikami pryniali b niejkaje novaje rašeńnie? I heta było b u ramkach rehłamientu, u miežach miemaranduma, jaki byŭ padpisany pierad vybarami.

Razumiejecie, my ŭsie razam, 12 błokaŭ, padpisali hety miemarandum, i tam byŭ skaz pra pavahu da rehłamientu KR, da jaho praviłaŭ i zakonaŭ. Tak by mović: prytrymlivajciesia praviłaŭ darožnaha ruchu, i nichto nie budzie z vami kanfliktavać. U nas ža adbyłosia supraćlehłaje:

Pavieł Łatuška, naplavaŭšy na ŭsie normy, prymaje ŭdzieł u hałasavańni, i na hałasavańnie vynosicca pieršaje rašeńnie ab spynieńni dziejnaści statuta — klučavoha dakumienta, pa jakim dziejničaje ŭsia KR.

I ŭ hetym hałasavańni prymaje ŭdzieł sam Pavieł Łatuška jak delehat. Paśla hetaha ŭvohule možna było padymacca i sychodzić, tamu što heta zabaroniena», — davodzić svaju pazicyju surazmoŭca.

U vyniku, pa słovach Knyroviča, składvajecca dvuchsensoŭnaść: toj bok ličyć, što, raz bolšaść prahałasavała ZA, to stary statut bolš nie dziejničaje.

«Ale my ličym inačaj. Pakolki ŭ statucie zapisana, što źmianieńni ŭnosiacca dźviuma tracinami hałasoŭ, a ŭ nas atrymałasia 48 hałasoŭ suprać 27 hałasoŭ (64% — «NN»), to prypynieńnie, a faktyčna likvidacyja papiaredniaha statuta nie moža być praviedzienaja. Statut dla KR — heta Kanstytucyja. I tamu toje, što ŭ vyniku adbyvajecca, dla nas — heta pierałom KR praz kalena. Ja nazyvaju heta kaalicyjaj kabinietnaj bolšaści, jakaja zajaviła pra toje, što jany ciapier — ułada.

I niachaj by KR łamałasia ŭ imia dobrych met — «my zaraz stvorym nie takuju šyrokuju, ale ŭsio ž arhanizacyju, jakaja budzie nieści dabro». Ale toje, što ja ciapier baču — heta ŭzrušalnaja ŭračystaść nievuctva. Dyskredytacyja i dehradacyja KR. Čaho vartaje było žadańnie adkryć publičny dostup da čatu «Dyskurs», dzie ŭ peŭny momant byli aktyŭnymi roznyja ludzi, u tym liku ź Biełarusi, dla kaho heta niebiaśpiečna. Ci toje, jak niepiśmienna była składzienaja dekłaracyja ab nieprymalnaści ekstradycyi Andreja Hniota. Papiaredniaja KR, moža, nie była samaj efiektyŭnaj, ale dakumienty tam składalisia piśmienna».

Knyrovič ličyć, što situacyju možna vyrašyć tolki poŭnym vykanańniem statutnych dakumientaŭ:

«Kali Pavieł Łatuška ź jaho kabinietnaj bolšaściu, jakaja kiruje ciapier pracesam, budzie prytrymlivacca bazavych dakumientaŭ, jakija jon padpisaŭ sam, i budzie razmaŭlać ź ludźmi jak z partniorami, na roŭnych, tady niešta vyrašycca, inšaha sposabu niama».

Užo paśla razmovy sa spadarom Knyrovičam u telehram-kanale KR źjaviłasia paviedamleńnie pra start pracy nad novaj redakcyjaj Statuta. 22 červienia abiacajuć pravieści rabočuju siesiju pa finalizacyi pravak i prapanoŭ. A 25 červienia — hałasavańnie za novuju viersiju rehłamientu KR, jaki budzie ličycca pryniatym, kali za jaho prahałasuje 2/3 delehataŭ.

Pakul ža Alaksandr Knyrovič nie vyklučaje, što, kali razborki nie skončacca, šerahi KR buduć pakidać ludzi.

«Na hety momant ja zastajusia ŭ KR i płanuju ŭkazvać na kožnaje parušeńnie, kožnyja lap i pamyłku — stolki, na kolki mnie chopić sił. Tamu što za mianie prahałasavali ludzi, ja vydatkavaŭ na KR častku svajho žyćcia. Pazicyja, što niechta tam — bolšaść, tamu inšym nie treba ciaŭkać, mianie nie zadavalniaje. Ale toje, jak buduć raźvivacca padziei dalej, jakija adkazy ja atrymaju ad Paŭła Łatuški — heta ŭsio paŭpłyvaje na maje dziejańni ŭnutry KR.

Ale bolš za ŭsio mianie pužaje, što ŭ Radzie jość kudy bolš intelihientnyja za mianie ludzi, jakija faktyčna znachodziacca ŭ adnym kroku ad vychadu adtul. U pieršuju čarhu — Roza Turarbiekava, naprykład. Kali jana na heta navažycca, uzrovień kalektyŭnaha IQ u KR adrazu ŭpadzie pracentaŭ na 30».

Kamientary43

 • Pavietra budzie čyściej
  19.06.2024
  Što Knyrovič, što Roza, aboje pustoje ŭ palityčnym płanie. Statut - nie Kanstytucyja. Kolki možna hladzieć na toje, jak vy pierakładajecca papierki? Vy navat dakumient uzhadnić pamiž saboj nie možacie. A ci nie zabyli vy chto vorah? 4 hady pryjšło, a vy sa srača nie vyłazić. Sychodźcie adtul i pišycie svaje pražekty ŭ kosmas. Nichto i nie zaŭvažyć
 • Zakońnik
  19.06.2024
  Protoparłamnnt hovoritie ? Lehitimnyj ustav? A raźvie užie piervyj raz vy byli izbrany lehitimno ? Niet, vy byli samoizbrannyje, samonaznačiency. I kakoj parłamient mira vas priznał ? Nikakoj. Tak čto pustaja hovorilnia, kłub pikiejnych žiletov eta KR.
 • 0 * 0 = 0
  19.06.2024
  Ale toje, što ja ciapier baču — heta ŭzrušalnaja ŭračystaść nievuctva.

  kali ŭsiaho tolki hladžu na łatušku, nie pakidaje adčuvańnie, što nie muž jon, a chłopčyk )
  Pavieł - ad łat. paulus - "maleńki" ("małyš")

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY9

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY

Usie naviny →
Usie naviny

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

Samalot AirBaltic z-za bury zalacieŭ u pavietranuju prastoru Biełarusi7

Historyja vialikaha kachańnia i vialikaj adzinoty žonki Łukašenki15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY9

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY

Hałoŭnaje
Usie naviny →