Kamientary da artykuła

U «Biełaruśkalija» ŭźnikli prablemy z pastaŭkami ŭhnajeńniaŭ praź Pieciarburhski port

  • Most
    18.06.2024
    Što, ruzkija “braćcia” ŭžo pačali ruki vykručvać dy zadzirać ceny na pieravałku hruzaŭ. Kali mazhoŭ niama, to i dalej supracoŭničajcie z maskoŭska-picierskimi baryhami.
  •