Ekanomika11

U «Biełaruśkalija» ŭźnikli prablemy z pastaŭkami ŭhnajeńniaŭ praź Pieciarburhski port

Kampanija «Bałtyjski sudamiechaničny zavod» (BSMZ) u pieciarburskim porcie prypyniła pieravałku minieralnych uhnajeńniaŭ pa kantrakcie z «Biełaruśkalijem», vyśvietliła rasijskaje vydańnie «Fontanka».

Pryčyna ŭźnikłych prablem — u tym, što «Biełaruśkalij» nie pahadziŭsia z canoj za pieravałku, raskazali vydańniu ekśpierty haliny, znajomyja z pytańniem. Ciapier adnosna hetaha viaducca pieramovy, i pieravałka biełaruskich uhnajeńniaŭ budzie adnoŭlena «ŭ ahladnaj budučyni», zapeŭnili ŭ BSMZ.

Zamiest biełaruskich kalijnych uhnajeńniaŭ u hetym porcie ciapier hruziać rasijski vuhal. Na terminał užo pryjšli pieršyja try sastavy z Kiemieraŭskaj vobłaści, dalejšyja pastaŭki taksama ŭžo zakantraktavanyja.

Bałtyjski sudnamiechaničny zavod u siaredzinie nulavych pierajšoŭ pad kantrol miljardera Ilji Trabiera. Raniej, pakul u Biełarusi i Rasii byŭ dostup da partoŭ u krainach Bałtyi, zavod zaŭsiody pierahružaŭ nievialikija abjomy kamiercyjnych hruzaŭ i ličyŭsia ŭ druhim dziasiatku takich kampanij pieciarburhskaha porta biez asablivych pierśpiektyŭ. Ale traplańnie režymu Łukašenki pad zachodnija sankcyi, a paśla i pačatak vajny ŭ 2022 hodzie nadali hetamu pradpryjemstvu druhoje dychańnie.

Terminał BSMZ stvaraŭsia ŭ tym liku z prycełam i na biełaruskich partnioraŭ. Ułady Pieciarburha prapanoŭvali Minsku pabudavać pieravałačnyja terminały ŭ roznych miascovych partach, ale pa roznych pryčynach nidzie nie zrasłosia.

«Bolšaść apierataraŭ admovilisia pracavać ź biełarusami z roznych pryčyn, mahčyma, praz bojaź druhasnych sankcyj. Partniory Illi Trabiera, jaki daŭno ŭžo pad samymi roznymi sankcyjami, paprasili jaho dapamahčy — stvaryć terminał, my jaho stvaryli», — kazaŭ vydańniu «Fontanka» letaś hienieralny dyrektar BSMZ Jaŭhien Saŭkin.

Transpartnuju apracoŭku ŭhnajeńniaŭ «Biełaruśkalija» na terminale Bałtyjskaha sudnamiechaničnaha zavoda zapuścili ŭ kancy 2022 hoda. Na pieršym etapie ŭ raźvićcio mahutnaściaŭ zavod inviestavaŭ kala 1,5 młrd rubloŭ. Uviesnu minułaha hoda kampanija skončyła druhuju čarhu rekanstrukcyi i zaviaršyła budaŭnictva kompleksu pa pryjomie minierałavozaŭ, što dazvoliła vyjści na mahutnaść kala 7 młn ton u hod.

Jašče kala 4 młrd rubloŭ płanavałasia ŭkłaści na praciahu najbližejšaha hoda ŭ rekanstrukcyju pryčałaŭ i zamachnucca ŭ budučyni na 10 miljonaŭ ton mahutnaści. Za 2023 hod BSMZ pierahruziŭ kala dvuch miljonaŭ ton biełaruskich uhnajeńniaŭ, atrymaŭ 3,1 miljarda rubloŭ i zakryŭ hod z čystym prybytkam u 579 miljonaŭ rubloŭ.

Kamientary1

  • Most
    18.06.2024
    Što, ruzkija “braćcia” ŭžo pačali ruki vykručvać dy zadzirać ceny na pieravałku hruzaŭ. Kali mazhoŭ niama, to i dalej supracoŭničajcie z maskoŭska-picierskimi baryhami.

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET7

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Usie naviny →
Usie naviny

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

Łukašenka zajaviŭ, što Piatkievič budzie zajmacca «palityčnymi pracesami». I sačyć za jahonymi pamočnikami15

Vice-śpikier Sienata Polščy nazvaŭ abmiežavańni na ŭjezd u Jeŭrasajuz dla biełarusaŭ amaralnymi3

Niemca Kryhiera prysudzili da śmierci za kastryčnicki vybuch u Aziaryščy?2

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET7

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Hałoŭnaje
Usie naviny →