Hramadstva11

Turysty na polska-biełaruskaj miažy stali atrymlivać tryvožnyja esemeski. Ci varta panikavać?

Užo niekalki dzion zapar ludzi, jakija pierasiakajuć biełaruska-polskuju miažu, atrymlivajuć vielmi dziŭnyja esemeski, jakija ŭvodziać mnohich jak minimum u stupar, a najbolš uraźlivych mohuć i prymusić panikavać. U čym tut sprava, vyśvietliła vydańnie CityDog.io.

Ciaham niekalkich apošnich dzion ludziam, jakija pierasiakajuć biełaruska-polskuju miažu, prychodziać SMS-paviedamleńni na anhlijskaj movie nastupnaha źmiestu:

«Papiaredžańnie! ZABARONA na znachodžańnie na terytoryi Polščy pablizu miažy ź Biełaruśsiu. Niesankcyjanavanaje pierasiačeńnie zabaroniena. Sałdaty mohuć vykarystoŭvać zbroju. Nieadkładna viartajciesia!»

Aŭtar hetaha paviedamleńnia — RCB, heta značyć Uradavy centr biaśpieki Polščy.

Jak vyśvietliłasia, SMS atrymlivajuć i biełarusy, i palaki, i inšyja inšaziemcy, jakija pierasiekli miažu. U intervju polskamu Radio Zet pradprymalniki z polskaj Biełaviežy raskazali, što litoŭskija i aŭstralijskija turysty, jakija atrymali takija paviedamleńni ŭ miascovych ahrasiadzibach, užo ŭ strachu stali pakavać valizki.

Adnak ža nasamreč hetyja pahrozy tyčacca tolki nielehalnych mihrantaŭ, jakija ŭ apošnija niekalki miesiacaŭ znoŭ stali masava i davoli ahresiŭna atakavać polskuju miažu, što pryviało navat da śmierci polskaha pamiežnika. Tamu ŭrad Polščy ciapier i robić usio mahčymaje, kab adbić u nielehałaŭ achvotu sprabavać pierasiakać miažu. U tym liku i stvaryli admysłovuju bufiernuju zonu, u jakoj nielha znachodzicca bieź śpiecyjalnaj rehistracyi.

«U zonu zabarony, jak praviła, nie ŭvachodziać nasielenyja punkty i turystyčnyja maršruty, kab nastupstvy ŭviedzienych abmiežavańniaŭ byli jak maha mienš ciažkimi dla žycharoŭ, turystaŭ abo inšych subjektaŭ, jakija ažyćciaŭlajuć prafiesijnuju dziejnaść», — havorycca ŭ kamiunikie Ministerstva ŭnutranych spraŭ i administracyi.

U esemeskach pra heta nie pišuć u pieršuju čarhu z-za abmiežavańni ŭ simvałach. Jak rastłumačyli karespandentu Radio ZET u RCB, 160 simvałaŭ — heta zanadta mała dla taho, kab rastłumačyć situacyju i papiaredzić nielehałaŭ.

Tamu RCB mianiać źmiest paviedamleńnia nie płanuje, a tamu na praciahu nastupnych 90 dzion jano budzie adpraŭlacca na telefony paśla kožnaha ŭjezdu ŭ pamiežnuju zonu.

Kamientary1

  • Vrodie 1 apriela daleko
    18.06.2024
    Pobaviło słovo "turisty"....turisty nie stojat sutkami na hranicach

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →