Aŭto

Rehistravać aŭtamabili buduć pa-novamu. Źjaviacca mašyny ź viečnaj rehistracyjaj

Z 17 červienia 2024 hoda ŭ Biełarusi transpartnyja srodki pačali rehistravać u DAI pa novych praviłach. Pahladzieli na asnoŭnyja źmieny.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Śpisać aŭtamabili va ŭtyl stanie praściej

Paśla taho, jak apłatu transpartnaha padatku adviazali ad prachodžańnia techahladu, u ŚMI časta možna było ŭbačyć historyi ad biełarusaŭ, jakim davodziłasia hadami płacić padatak za mašyny, jakija jany niekali «pradali» pa davieranaści.

Jurydyčnym ułaśnikam takich transpartnych srodkaŭ treba było płacić padatak navat u tym vypadku, kali mašyna nie ekspłuatavałasia i, mahčyma, bolš fizična i nie isnavała.

Kab śpisać taki aŭtamabil va ŭtyl, raniej patrabavałasia, kab u rehistracyjnym padraździaleńni adsutničała infarmacyja pra ekspłuatacyju mašyny za try papiarednija hady. Ciapier dastatkova, kab takoj infarmacyi nie było ciaham adnaho papiaredniaha hoda.

Aŭtamabili ź viečnaj rehistracyjaj

Taksama ŭ Biełarusi źjaviacca aŭtamabili, jakija nielha budzie pierapradać.

U vypadkach, kali pieršapačatkovy identyfikacyjny numar transpartnaha srodku nie ŭstanoŭleny i jaho źmiena nie źviazana z naŭmysnym źniščeńniem, rehistracyja robicca z abmiežavańniami, jakija zabaraniajuć zdymać aŭto z uliku (za vyklučeńniem vypadkaŭ utylizacyi). U hrafu «Asablivyja adznaki» ŭ paśviedčańni ab rehistracyi ŭnosicca zapis «VIN źniščany — zaniaćcie z uliku zabaroniena».

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Raniej transpartnyja srodki, u jakich numar kuzava byŭ źniščany (čaściej za ŭsio praz karoziju), možna było pradavać biez abmiežavańniaŭ, choć i paśla prachodžańnia ekśpiertyzy. Ciapier usie takija aŭtamabili buduć zastavacca ŭ haspadaroŭ, pakul tyja nie śpišuć mašyny va ŭtyl.

Novyja patrabavańni dla śviežapryhnanych aŭto

Taksama źmianilisia praviły rehistracyi transpartu, jaki raniej nie byŭ zarehistravanyja ŭ Biełarusi i inšych krainach JEAES. 

Ciapier dla rehistracyi śviežapryhnanych z trecich krain aŭto treba budzie pakazać vypisku z elektronnaha pašparta mašyny sa statusam «dziejny»

Całkam aznajomicca sa ŭsimi źmienami možna pa spasyłcy.

Kamientary

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna2

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ2

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad19

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?16

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna2

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →