Sport

Vyznačylisia supierniki biełaruskich kłubaŭ u kvalifikacyi jeŭrakubkaŭ

18 červienia ŭ štab-kvatery UEFA ŭ šviejcarskim Ńjonie prajšło losavańnie pieršaha raunda kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ i Lihi kanfierencyj siezona 2024/25.

Minskaje «Dynama» ŭ pieršym raŭndzie kvalifikacyi ŁČ sustreniecca z armianskim «Piunikam»

Čempijon Biełarusi — 2023 minskaje «Dynama» zhulaje z «Piunikam» (Armienija). Pieršy matč minčanie praviaduć na niejtralnym poli, hulnia ŭ adkaz adbudziecca ŭ Armienii.

Matčy pieršaha raunda projduć 9-10 i 16-17 lipienia.

U pieršym raŭndzie Lihi kanfierencyj «Tarpieda-BiełAZ» zhulaje z małdoŭskim «Miłsami», a «Isłač» z san-marynskaj «Ła-Fijarytaj».

Matčy stadyi projduć 11 i 18 lipienia.

U sieradu, 19 červienia, adbudziecca losavańnie druhoha raŭndu kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ i Lihi kanfierencyj, z hetaj stadyi startuje hrodzienski «Nioman».

Z sakavika 2022-ha paśla ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu z vykarystańniem terytoryi Biełarusi ŭsie kłuby i zbornyja Biełarusi pavinny pravodzić damašnija matčy vyklučna na niejtralnaj terytoryi i biez hledačoŭ na trybunach.

Taksama varta adznačyć, što biełaruski kłub (heta byŭ BATE) apošni raz hulaŭ u hrupavym raŭndzie jeŭrakubkaŭ u siezonie 2018—2019. 

Siońnia taksama buduć viedać svaich supiernikaŭ u pieršym raŭndzie Lihi kanfierencyj «Tarpieda-BiełAZ» i «Isłač».

Kab trapić u asnoŭny raŭnd jeŭrakubkaŭ, treba prajści čatyry raŭndy kvalifikacyi.

Kamientary

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Sinoptyki prahnazujuć, što navalnicy buduć u Minsku da kanca dnia2

Biełaruskaja prapahanda stvaryła tabłoid «Piatnica». Jaki vychodzić u sieradu9

U Minsku zatapiła i stancyju mietro «Uschod». Adnak zakryvać jaje nie stali VIDEA1

Redaktarku haziety Mazyrskaha NPZ, jakuju zatrymlivali za «ekstremizm», zvolnili i zamianili na prapahandysta z Rahačova

Na Vaŭpšasava ŭ Dražni mašyna amal całkam syšła pad vadu FOTAFAKT

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →