Sport

Vyznačylisia supierniki biełaruskich kłubaŭ u kvalifikacyi jeŭrakubkaŭ

18 červienia ŭ štab-kvatery UEFA ŭ šviejcarskim Ńjonie prajšło losavańnie pieršaha raunda kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ i Lihi kanfierencyj siezona 2024/25.

Minskaje «Dynama» ŭ pieršym raŭndzie kvalifikacyi ŁČ sustreniecca z armianskim «Piunikam»

Čempijon Biełarusi — 2023 minskaje «Dynama» zhulaje z «Piunikam» (Armienija). Pieršy matč minčanie praviaduć na niejtralnym poli, hulnia ŭ adkaz adbudziecca ŭ Armienii.

Matčy pieršaha raunda projduć 9-10 i 16-17 lipienia.

U pieršym raŭndzie Lihi kanfierencyj «Tarpieda-BiełAZ» zhulaje z małdoŭskim «Miłsami», a «Isłač» z san-marynskaj «Ła-Fijarytaj».

Matčy stadyi projduć 11 i 18 lipienia.

U sieradu, 19 červienia, adbudziecca losavańnie druhoha raŭndu kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ i Lihi kanfierencyj, z hetaj stadyi startuje hrodzienski «Nioman».

Z sakavika 2022-ha paśla ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu z vykarystańniem terytoryi Biełarusi ŭsie kłuby i zbornyja Biełarusi pavinny pravodzić damašnija matčy vyklučna na niejtralnaj terytoryi i biez hledačoŭ na trybunach.

Taksama varta adznačyć, što biełaruski kłub (heta byŭ BATE) apošni raz hulaŭ u hrupavym raŭndzie jeŭrakubkaŭ u siezonie 2018—2019. 

Siońnia taksama buduć viedać svaich supiernikaŭ u pieršym raŭndzie Lihi kanfierencyj «Tarpieda-BiełAZ» i «Isłač».

Kab trapić u asnoŭny raŭnd jeŭrakubkaŭ, treba prajści čatyry raŭndy kvalifikacyi.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →