Kamientary da artykuła

Handalf z «Vaładara piarścionkaŭ», 85-hadovy Ian Makkielen zvaliŭsia sa sceny ŭ Łondanie padčas śpiektakla

  • Vłastielin letajuŝich tapočiek i skovorodok
    18.06.2024
    Hiendalf užie nas nie spasiot
  •