Zdareńni11

U Pinsku piensijanier zrabiŭ zaŭvahu padletku, jaki jeŭ jaho čarešniu — i atrymaŭ udar nahoj u žyvot

Chłopiec atrymaŭ kryminałku.

Žychar Pinska hulaŭ pa horadzie sa svajoj dziaŭčynaj. Na adnoj z vulic jon ubačyŭ čarešniu — i vyrašyŭ pałasavacca jahadami.

17-hadovy padletak pavis na drevie i staŭ zryvać čarešniu. Praź niekatory čas źjaviŭsia 61-hadovy haspadar dvara. Jon zrabiŭ chłopcu zaŭvahu.

Padletak, niadoŭha dumajučy, udaryŭ mužčynu ŭ nahoj u žyvot.

Susiedzi, jakija stali śviedkami kanfliktu, vyklikali milicyju. Chłopiec atrymaŭ kryminalnuju spravu za chulihanstva.

Kamientary1

  • Šierchan
    18.06.2024
    [Red. vydalena]

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →