Śviet

Biełarusa departujuć z Ukrainy — ułady zajavili, što jon znachodziŭsia ŭ krainie niezakonna

Hramadzianina Biełarusi zatrymali ŭ Dnieprapiatroŭskaj vobłaści.

Fota: Mihracyjnaja słužba Ukrainy

Biełarus byŭ zatrymany supracoŭnikami mihracyjnaj słužby Ukrainy ŭ Nikapalskim rajonie 15 červienia padčas rejdu pa praviercy zamiežnikaŭ.

U mihracyjnaj słužbie zajaŭlajuć, što mužčyna znachodziŭsia na terytoryi Ukrainy niezakonna. Biełarusa pryciahnuli da administracyjnaj adkaznaści.

Akramia taho, pryniata rašeńnie ab jaho vydvareńni za miežy Ukrainy.

Mužčyna pakul znachodzicca ŭ centry časovaha znachodžańnia zamiežnikaŭ. Jaho imia nie nazyvajecca.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →