Śviet11

Sikorski: Na zaklik znajści i vydać zabojcu pamiežnika Biełaruś adkazała abvinavačvańniami

Ministr zamiežnych spraŭ Polščy raskazaŭ, što biełaruski bok admaŭlajecca supracoŭničać u vyłoŭlivańni złačyncy.

Ministr zamiežnych spraŭ Polščy Radasłaŭ Sikorski. Fota: Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Kiraŭnik MZS Polščy Radasłaŭ Sikorski raskazaŭ pra reakcyju biełaruskaha boku na zaklik dapamahčy ŭ zatrymańni zabojcy polskaha pamiežnika. Sa słoŭ Sikorskaha, Biełaruś adkazała niezdavalniajuča — abvinavačvańniami na adras Polščy, piša PAP.

«Zamiest taho, kab znajści i pieradać nam zabojcu, Biełaruś vystaviła abvinavačvańni ŭ tym, što polskaja pamiežnaja słužba nibyta sama spyniła supracoŭnictva», — adznačyŭ Sikorski.

Palityk nazvaŭ heta čarhovaj chłuśnioj biełaruskaha boku. Raniej Minsk abvinavaciŭ Polšču ŭ nievykanańni pahadnieńnia ab readmisii, choć, na dumku Sikorskaha, pieršaj hetuju damovu parušyła mienavita Biełaruś.

«Mienavita Biełaruś spyniła prymianiać pahadnieńnie ab readmisii paśla sankcyj, uviedzienych ES u dačynieńni da Biełarusi paśla taho, jak Biełaruś prymusiła pryziamlicca ŭ Minsku jeŭrapiejski samalot ź biełaruskim dysidentam Ramanam Pratasievičam», — zajaviŭ Sikorski.

Jon dadaŭ, što nie čakaje kanstruktyŭnaha supracoŭnictva ź biełaruskim bokam.

Polski pamiežnik Matevuš Sitka byŭ paranieny mierkavana mihrantam na miažy ź Biełaruśsiu. Złamyśnik udaryŭ vajskoŭca nažom z-za płota. Lekary zmahalisia za žyćcio Matevuša, ale vyratavać jaho nie zmahli.

Kamientary1

  • 17.06.2024
    Hy . Čamu nielha dazvolić svaim pamiežnikam pulať ŭ parušalnikam miaži humovymi kulami ? Jak ŭłada ŭ natoŭp svaich hramadzian u 2020 roku . Streły byli češskaha vyrabnictva .

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach13

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ4

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad20

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →