Hramadstva11

«Rabiła pakupku pa adnym kursie, a śpisali na 42 rubli bolš». Kudy pajšli hrošy?

Čytačka Onlíner vyrašyła apłacić pakupku ŭ jeŭra kartkaj u biełaruskich rublach. Kurs jaje zadavoliŭ, ale praź niejki čas dziaŭčyna zaŭvažyła, što ŭ jaje śpisali prykmietna bolš.

 — U mianie karta «Alfa-Banka» ŭ biełaruskich rublach. Pravodziła 10 červienia płaciež u internet-kramie, valuta — jeŭra. Košt pakupki — 194,6 jeŭra. Pravieryła pierad pakupkaj kurs pa kartach, jon byŭ 3,5 rubla, — raskazvaje čytačka.

Paśla pakupki na karcie zabłakavali hrošy pa hetym kursie, ale praź dzień na rachunku stała na 42 rubli mienš.

— Hladžu vypisku i razumieju, što za hetuju kuplu ŭ mianie śpisali 722,64 rubla (h. zn. kurs amal 3,72)! Na sajcie ŭ hety ž čas kurs 3,49 rubli.

Pa słovach dziaŭčyny, jana aryjentavałasia na kursy valut na sajcie i nijak nie čakała, što śpišuć takuju ​​sumu. 

— Telefanuju ŭ bank — mianie ašałamlajuć paviedamleńniem ab tym, što za płaciež bank uziaŭ dźvie kamisii: 6,75 — kamisija za kanviersiju, 34,8 rubla — kursavaja roźnica. Tłumačać tym, što płaciažy ŭ jeŭra jany kanviertujuć praź juani. Na sajcie ŭ raździele aktualnych kursaŭ pa kartkach niama ni słova ab kanviertacyi abo ab tym, što bank zabiraje takija konskija kamisii. Tolki narmalny kurs 3,49 rubla. 

Adkul hetyja kamisii?

U «Alfa-Banku» tłumačać, adkul takaja roźnica pamiž kursami i śpisanaj sumaj. 

— Z 10 krasavika 2023 hoda pa ŭsich biahučych apieracyjach valuta raźlikaŭ pry dapamozie apłatnaj sistemy Mastercard pravodzicca ŭ kitajskich juaniach. 

Infarmacyja ab tym, jak adbyvajecca kanviertavańnie pry ździajśnieńni raschodnaj apieracyi, adroznaj ad valuty karty, u kožnym asobnym vypadku raźmieščana ŭ Bazie viedaŭ «Alfa-Banka» ». Naprykład, u apisanaj situacyi suma ŭ EUR pieraličvałasia ŭ CNY pa kursie płaciežnaj sistemy, a atrymanaja suma ŭ CNY pieraličvałasia ŭ BYN pa kursie prodažu CNY, ustanoŭlenaha bankam. 

Taksama pry ździajśnieńni apieracyi z vykarystańniem kartak (ich rekvizitaŭ) pa-za ekvajrynhavaj sietkaj banka i bankaŭ-partnioraŭ, kali valuta apieracyi adroźnivajecca ad valuty karty, da śpisanaj sumy dadajecca kamisija za praviadzieńnie kanviersii. Infarmacyja pra heta apublikavana na sajcie banka na staroncy «Kursy valut pa kartkach» u raździele «Asablivaści valutna-abmiennych apieracyj pa płaciežnych kartkach». 

Suma za praviadzieńnie kanviersii składaje: 

1% ad sumy apieracyi — dla klijentaŭ-rezidentaŭ i klijentaŭ-nierezidentaŭ, jakija absłuhoŭvajucca ŭ banku ŭ ramkach zarpłatnaha prajekta;

3% — dla klijentaŭ-nierezidentaŭ, jakija nie absłuhoŭvajucca ŭ banku ŭ ramkach zarpłatnaha prajekta.

Jak paźbiehnuć pierapłat?

Takija situacyi pieryjadyčna ŭźnikajuć u klijentaŭ roznych bankaŭ. Spačatku na karcie błakujecca suma pakupki, a potym śpisvajuć vynikovuju sumu, jakaja atrymlivajecca paśla kanviertacyi. 

Vyjście — apłačvać pakupki takoj kartaj, kab jaje valuta supadała z valutaj pakupki, i takim čynam paźbiehnuć kanviersii i dadatkovych kamisij.

U «Alfa-Banku» taksama rajać pry kupli za miažoj vykarystoŭvać kartu ŭ adpaviednaj valucie. Kali płaciež treba zrabić chutka, možna aformić i aktyvavać virtualnuju valutnuju kartu ŭ mabilnym dadatku.

Kamientary1

  • Draŭlany juań
    17.06.2024
    Na abied bankiru

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna3

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ3

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad19

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?16

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna3

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →