Mierkavańni44

Nakolki imaviernyja Treciaja suśvietnaja vajna i jadzierny ŭdar? Acenka Frydmana

«Jak daśledčyk, ja baču vielmi drennyja tendencyi».

Alaksandr Frydman Alexander Friedman Aleksandr Fridman

U novym vypusku TOKu historyk i analityk Alaksandr Frydman na pytańnie, ci bačyć jon u siońniašniaj hieapalityčnaj situacyi prykmiety nabližeńnia da Treciaj suśvietnaj vajny, adkazaŭ:

«Jak čałaviek, ja chacieŭ by hetaha nie bačyć. A jak daśledčyk, ja baču vielmi drennyja tendencyi. (…) My idziom mienavita ŭ hetym kirunku».

Pa słovach analityka, vidavočnaja rašučaść rasijskaha boku, revanšyzm, jaki nie viedaje miežaŭ. Kab heta bačyć, treba prosta ŭvažliva nazirać za tym, što havoryć Pucin, jakija histaryčnyja paraŭnańni pravodzić.

«Mnie padajecca, što Pucin mientalna znachodzicca niedzie ŭ 1938 hodzie i ŭsio bolš źviartajecca da 1939-ha. Dla mianie situacyja vyhladaje nastupnym čynam. Pucin vyrašyŭ dla siabie, što jość tolki dźvie mahčymaści.

Albo jon dasiahnie kapitulacyi Zachadu, prynamsi toj zdaść jamu Ukrainu i, mahčyma, vykanaje i inšyja ŭmovy — pastupovaje viartańnie da taho stanovišča, jakoje było ŭ Jeŭropie ŭ 1991 hodzie. Kali Pucin nie zdoleje hetaha dasiahnuć mirnym šlacham, to ja zusim nie vyklučaju, što jon pasprabuje pajści na ahresiju suprać NATA», — dzielicca svaimi nazirańniami Frydman.

Ci moža Treciuju suśvietnuju raspačać Kitaj

Kali havaryć pra mahčymaść Treciaj suśvietnaj vajny jak vyniku napružanaści pamiž Kitajem i ZŠA, to Frydman ličyć taki varyjant małaimaviernym, bo ŭ Kitaja niama žadańnia vieści vajnu.

«Kitaj pracuje na pierśpiektyvu. Jany dakładna dla siabie vyrašyli (i šmat u čym majuć racyju), što budučynia hetaj płaniety naležyć im. Kitaj zacikaŭleny ŭ pastupovym raźvićci.

Bujny kanflikt z Vašynhtonam u dadzieny momant zusim nie ŭ intaresach Kitaja. Tamu jon i pavodzić siabie vielmi aściarožna. Jon padtrymlivaje Rasiju, ale vielmi strymana. Jany žadajuć raźvivacca.

I kali ŭ budučyni sapraŭdy budzie vialiki kanflikt pamiž Kitajem i ZŠA, to jany žadajuć być bolš mocnymi za toj uzrovień, jakoha jany dasiahnuli na dadzieny momant».

@tokbelarus Ci možna pieramahčy dyktaturu mirnymi pratestami ŭ 21 stahodździ? Razvažaje Frydman #politika #biełaruś #biełaruśnovosti #novostibiełarusi #łukašienko ♬ snowfall (Sped Up) - Øneheart & reidenshi

Rasija choča z łuzieraŭ vyjści ŭ pieramožcy

U adroźnieńnie ad Kitaja, zaŭvažaje Alaksandr Frydman, Rasija śviadoma idzie na kanflikt. «Pucin žadaje viarnuć toje, što było stračana. Pucin i jaho atačeńnie — heta tyja ludzi, jakija nie pierapracavali traŭmu 1989—1991 hadoŭ.

Jany ŭsprymajuć hety čas jak parazu. Rasija (Saviecki Sajuz) prajhrała. Ich čas bijałahična nabližajecca da kanca. I voś nastaŭ, z punktu hledžańnia Pucina, toj momant, kali možna pierapisać hetuju historyju. Kali jašče možna z pazicyi łuzieraŭ vyjści na pazicyju pieramožcaŭ».

Ci vykarystaje Rasija jadziernuju zbroju

Na mahčymaść vykarystańnia Rasijaj jadziernaj zbroi, ličyć analityk, upłyvaje šerah faktaraŭ, siarod jakich psichičny stan i zdaroŭje Pucina.

«Ja mahu ŭjavić taki scenar, kali jon budzie prycisnuty da ściany. Ja całkam sabie ŭjaŭlaju, što hety čałaviek moža addać taki zahad», —

vykazaŭsia Frydman i prapanavaŭ razvažać łahična:

«My možam skazać: usio, što jany tam havorać, — prapahanda. Tak lahčej kazać. Ale chapaje histaryčnych prykładaŭ, kali roznyja palityki realizoŭvali na praktycy toje, čym jany pahražali i što źjaŭlałasia absalutna nievierahodnym».

U jakaści prykładu historyk pryvodzić Hiermaniju.

«Kali Adolf Hitler u 1920-ja hady raspaviadaŭ pra svaje płany, što jon źbirajecca ŭ budučyni zrabić, kali pryjdzie da ŭłady, kaho źniščać i z kim vajavać, heta ŭsio ŭsprymałasia jak niesurjoznaje, fantastyčnaje, jak bluźnierstva. U 1933 hodzie jon prychodzić da ŭłady i pačynaje mietadyčna rabić mienavita toje, što jon abiacaŭ u 1920-ja hady».

Frydman zaŭvažaje, što ŭ rasijskim vypadku my majem spravu ź ludźmi va ŭładzie, jakija havorać pra jadziernuju vajnu:

«My možam skazać, što heta tolki pahrozy, heta niavažna. Ale, jak mnie padajecca, tak rabić nie treba. Nie treba ich bajacca, ale ŭsprymać surjozna ŭsie hetyja pahrozy patrebna».

U vypadku jadziernaha supraćstajańnia Biełaruś stanie arenaj vajny.

Hladzicie całkam:

Kamientary4

 • 7
  17.06.2024
  Usio adbyvajecca mienavita tak, jak kazaŭ Zianon Stanisłavavič (prytym užo daŭno): Biełaruś - jadzierny płacdarm dla rasiei.
 • Jeroma
  17.06.2024
  Etat samyj umnyj snova chočet paviesić svaju łapšu pra to što davno vizdie absuždajut  i vsiem jasna on točna sčytajet što tut durački sabraliś
 • Josik
  17.06.2024
  Zahad mo i addaść, a ci kinucca jaho vykonvać tyja admysłoŭcy? U Biełarusi zrazumieła, kali tutaka jość sapraŭdnaja JAZ, to rasiejski major naciśnie čyrvonuju pipku, i dumać nie budzie, bo ŭ adkaz prylacić nie jamu, a durniu chreninu, hihinu, dzikpiku i błazanu hryšku. Nie ŭsie ž takija jo.nutyja, jak toj dziažurny pałkoŭnik pamiežnaha kamitetu, jaki: biełaruskim i rasiejskim ŚMI ja daviaraju.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →