Hramadstva22

«U jaje śviadomaść šaścihadovaj dziaŭčynki». U homielskaj kałonii siadzić palitźniavolenaja z aŭtyzmam

Volhu Ivančanku prysudzili da dvuch hadoŭ kałonii.

Homielskaja kałonija. Ilustracyjnaje fota, spring96.org

33-hadovuju žančynu asudzili za kamientary i «tekst z vyjavaj, jakija źmiaščajuć zahadzia łžyvyja vydumki, jakija haniać Alaksandra Łukašenku, źnievažajuć jaho honar i hodnaść, nakiravanyja na padryŭ jaho aŭtarytetu i farmavańnie niehatyŭnaha vobrazu» na svajoj staroncy ŭ «Adnakłaśnikach», paviedamlaje prajekt «Palitviazynka».

Volha — žycharka Mahilova, u jaje razład aŭtyčnaha śpiektru. Palitźniavolenaja Miłana (imia źmienienaje ź mierkavańniaŭ biaśpieki hieraini) sustreła Volhu ŭ kałonii:

«U Voli pavodziny maleńkaj dziaŭčynki, hadoŭ šaści, pa joj zrazumieła, što ŭ jaje jość razład aŭtyčnaha śpiektru. Jana vielmi saramlivaja, litaralna jak dzicia. Vola nie moža havaryć ź ludźmi. Zusim.

Kali ź joj bolš-mienš zbližaješsia, jana z čałaviekam nie havoryć, a šepča. Joj było vielmi ciažka, asabliva na pravierkach. Kali da jaje źviartalisia rabotniki kałonii, joj treba było hučna i vyrazna nazvać svaje źviestki. Ale jana šaptała cicha. I na jaje kryčali, pytalisia, jazyk ci što jana prahłynuła.

Adzin raz na pastrajeńni rabotnica kałonii stała Voli zadavać pytańni, čamu tak adkazvaje. My skazali, što ŭ Voli aŭtyzm. Rabotnica nie pavieryła nam i skazała, što z takim dyjahnazam nie sadziać ludziej u kałoniju. Na nastupny dzień rabotnicy, mabyć, kiraŭnictva kałonii paćvierdziła dyjahnaz Voli, i tamu jana dazvoliła na praviercy joj prosta kivać».

Kamientary2

  • Tekla
    17.06.2024
    Sadisty
  • No
    17.06.2024
    Miarzotny łukašyzm!

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii7

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii7

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →