Śviet22

NATA abmiarkoŭvaje pryviadzieńnie jadziernaj zbroi ŭ bajavuju hatoŭnaść

Pa słovach hienieralnaha sakratara NATA Jensa Stołtenbierha, Aljans viadzie pieramovy ab razhortvańni bolšaj kolkaści jadziernaj zbroi na fonie pahrozy z boku Rasii i Kitaja.

 Hienieralny sakratar NATA Jens Stołtenbierh. Fota: AP Photo/Petr David Josek, Pool

Aljans pavinien pakazać svoj jadzierny arsienał śvietu, kab pasłać pramoje pasłańnie voraham, skazaŭ Stołtenbierh u intervju The Telegraph, piša «Ukrainskaja praŭda». 

Jon paviedamiŭ, što pamiž členami Aljansu pravodziacca kansultacyi pa vyvadu rakiet sa schoviščaŭ i pryviadzieńnia ich u stan bajavoj hatoŭnaści — jak srodki strymlivańnia. 

«Ja nie budu ŭdavacca ŭ apieratyŭnyja detali adnosna taho, kolki jadziernych bojehałovak pavinna być u bajavym składzie, a kolki — na zachoŭvańni, ale my pavinny kansultavacca pa hetych pytańniach. I mienavita heta my robim», — skazaŭ jon. 

Stołtenbierh dadaŭ, što jadziernaja prazrystaść pavinna być krajevuholnym kamieniem jadziernaj stratehii NATA, kab padrychtavać Aljans da taho, što jon nazvaŭ «bolš niebiaśpiečnym śvietam». 

Vydańnie adznačaje, što 10 hadoŭ tamu, kali Stołtenbierh uznačaliŭ błok, jadziernyja vučeńni pravodzilisia va ŭmovach poŭnaj sakretnaści. 

Ciapier jon adkryta chvalić 32 sajuźnikaŭ za ich układ u strymlivańnie, u tym liku Niderłandy za niadaŭnija inviestycyi ŭ źniščalniki padvojnaha pryznačeńnia, jakija mohuć nieści amierykanskuju jadziernuju zbroju. 

«Prazrystaść dapamahaje danieści pramy sihnał ab tym, što my, viadoma, zjaŭlajemsia jadziernym aljansam». 

«Metaj NATA, viadoma, zjaŭlajecca śviet bieź jadziernaj zbroi, ale pakul jadziernaja zbroja isnuje, my budziem zastavacca jadziernym aljansam, tamu što śviet, u jakim Rasija, Kitaj i Paŭnočnaja Kareja majuć jadziernuju zbroju, a NATA nie maje, zjaŭlajecca bolš niebiaśpiečnym». 

 Jon papiaredziŭ, što Kitaj, u pryvatnaści, inviestuje značnyja srodki ŭ sučasnyja ŭzbrajeńni, u tym liku ŭ svoj jadzierny arsienał, jaki, pavodle jaho słoŭ, uzraście da 1000 bojehałovak užo da 2030 hoda. 

«A heta aznačaje, što ŭ niedalokaj budučyni NATA moža sutyknucca z čymści, z čym jon nikoli raniej nie sutykaŭsia, a mienavita z dvuma jadziernymi patencyjnymi supiernikami — Kitajem i Rasijaj. Viadoma, heta budzie mieć nastupstvy», — skazaŭ Stołtenbierh. 

Papiaredžańni Stołtenbierha prahučali paśla taho, jak na minułym tydni hrupa G7 rezka raskrytykavała Kitaj i Rasiju ŭ kamiunikie, u jakim zaklikała Piekin spynić pastaŭki vajennych technałohij u Maskvu i vystupiła suprać «militaryzacyi» Kitaja ŭ Cichaakijanskim rehijonie. 

ZŠA i Vialikabrytanija pieradali svaje siły jadziernaha strymlivańnia NATA, u toj čas jak inšyja jeŭrapiejskija sajuźniki padzialajuć ciažar adkaznaści, zachoŭvajučy zbroju na svajoj terytoryi i inviestujučy ŭ sistemy dla jaje zapusku. 

Kolkaść dziejučych jadziernych bojezaradaŭ trymajecca ŭ tajamnicy, ale pavodle acenak, Vialikabrytanija maje kala 40 z 225, jakija mohuć być razhornutyja ŭ luby momant. ZŠA majuć takich kala 1700 z 3700 adzinak. 

Francyja, treciaja jadziernaja dziaržava NATA, nie daje svoj atamny arsienał u rasparadžeńnie Aljansu z-za daŭniaha rašeńnia zachoŭvać niezaležnaść u pytańniach ułasnaha strymlivańnia. 

Hienieralny sakratar NATA admoviŭsia abmiarkoŭvać, kolki bojehałovak pavinna być vyviedziena sa składoŭ i pryviedziena ŭ stan bajavoj hatoŭnaści, ale paviedamiŭ, što kansultacyi pa hetym pytańni pravodziacca ŭ režymie realnaha času. 

«Realnaść takaja, što my ŭsio skaracili vydatki na abaronu, kali napružanaść pamienšyłasia paśla zakančeńnia chałodnaj vojny. A zaraz, kali napružanaść znoŭ raście, my pavinny pavialičyć vydatki na abaronu. 

Ja byŭ premjer-ministram na praciahu 10 hadoŭ i viedaju, što ciažka znajści hrošy na abaronu, tamu što bolšaść palitykaŭ zaŭsiody addajuć pieravahu tamu, kab vydatkoŭvać hrošy na achovu zdaroŭja, adukacyju, infrastrukturu i inšyja važnyja zadačy», — skazaŭ jon. 

«Ale kali my skaračajem vydatki na abaronu, kali napružanaść spadaje, my pavinny być zdolnyja pavialičyć ich, kali napružanaść znoŭ raście — i heta mienavita toje, što zaraz robiać členy Aljansu, Vialikabrytanija, a taksama i inšyja sajuźniki», — dadaŭ jon.

Kamientary2

  • Sakavik
    17.06.2024
    Blin, dzie b nabyć bunkier?
  • Mch
    17.06.2024
    Dumaju što drennaje miesca dla bunkiera heta bujnyja harady, čyhunačnyja vuzły, i nasielnyja punkty z bujnymi pradpryjemstvami, nu i ŭsio što ŭ radyjusie 20 km ad ich.

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →