Zdareńni22

U Niderłandach zatrymali biełarusa, jaki z nažom nakinuŭsia na ludziej

Jon paśpieŭ paranić traich mužčyn.

Fota: rtvoost.nl

44-hadovy hramadzianin Biełarusi zatrymany ŭ Niderłandach pa padazreńni ŭ naniasieńni nažavych ranieńniaŭ traim mužčynam, paviedamlaje partał rtvoost.nl.

Pavodle infarmacyi vydańnia, incydent adbyŭsia ŭ horadzie Devienter.

Adznačajecca, što ŭ pamiaškańni transpartnaj kampanii pačałasia bojka, padčas jakoj adzin z udzielnikaŭ «schapiŭ nož i razmachvaŭ im».

Siarod paciarpiełych dvoje zamiežnikaŭ 46 i 38 hadoŭ, a taksama 43-hadovy miascovy žychar. Padkreślivajecca, što jany atrymali lohkija ranieńni, ale byli špitalizavanyja.

Padazravany biełarus uciok ź miesca zdareńnia, jaho zatrymali ŭviečary 16 červienia.

Pravodzicca rasśledavańnie, palicyjaj apytanyja śviedki i prahledžanyja zapisy kamier.

Kamientary2

  • Acabčyk Detektyŭnieńki
    16.06.2024
    Tam niešta surjoznaje zdaryłasia, ale praŭdy ni ad halandzkaje milicyi, ni ad halandzkaje presy ni ad niezaležnaje ad čytača biełaruskaje emihranckaje my nie daznajemsia
  • rom
    16.06.2024
    maładiec!! kab nie rassłablalisia!))))

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →