Śviet11

Na «Alimpijadzie biez palityki» z udziełam biełarusaŭ u Rasii biez palityki nie abyšłosia. Adna z krain vystupaje bieź ściaha

Jak akazałasia, palityčnyja niuansy na paŭamatarskich hulniach BRIKS usio ž jość.

Fota: Hulni BRIKS

U rasijskaj Kazani 12 červienia adkryli hulni BRIKS — novyja multyspartyŭnyja spabornictvy, jakija rasijskija čynoŭniki i prapahandysty nazyvajuć ledź nie anałaham Alimpijady.

Na adkryćci šmat kazali, što hetyja spabornictvy volnyja ad luboj palityki. Pra heta zajaviŭ i Uładzimir Pucin u videazvarocie, vykazaŭ takoje mierkavańnie i kiraŭnik Tatarstana. A dziaržaŭnaja prapahanda paraŭnoŭvała hulni BRIKS z Alimpijadaj, kudy rasijskich spartsmienaŭ kateharyčna zaklikajuć nie jechać u niejtralnym statusie — maŭlaŭ, u Paryžy palityki staviać umovy dla dopusku, a ŭ Kazani vystupać mohuć usie achvotnyja.

Dałučylisia da rasijskich kaleh i biełaruskija prapahandysty — naprykład, «sapraŭdnaj alternatyvaj Alimpijadzie» nazvaŭ hulni BRIKS dekan žurfaka BDU Alaksiej Bialajeŭ. 

Hetaja śmiełaja zajava, miakka kažučy, nie adpaviadaje rečaisnaści. U Kazań pryjechali ŭ asnoŭnym tak zvanyja «družalubnyja» da Rasii krainy z Azii, Afryki i Łacinskaj Amieryki, pryčym pryvieźli jany daloka nie najlepšych spartsmienaŭ, a moładź i amataraŭ. U sprobach prademanstravać suśvietnuju cikavaść da hulniaŭ BRIKS arhanizatary navat pajšli na niazhrabny padman.

Tak, u śpisach krain-udzielnic ličacca «niedružalubnyja» Vialikabrytanija, Italija, Ispanija, Partuhalija i inšyja jeŭrapiejskija krainy. Adnak pry pierachodzie ŭ ich profili vidać, što nivodnaha spartsmiena hetyja dziaržavy ŭ Kazań čakana nie pryvieźli. Nie pryjechali na hulni BRIKS navat vienhry.

Zatoje vystupajuć spartsmieny Respubliki Sierbskaj, jakaja źjaŭlajecca nie niezaležnaj krainaj, a častkaj Bośnii i Hiercahaviny, a taksama akupavanych Rasijaj niepryznanych Abchazii i Paŭdniovaj Asiecii. 

Uzrovień spabornictvaŭ nie ŭražvaje. Mocnych spartsmienaŭ pryvieźli tolki rasijanie i biełarusy, jakim asabliva i vystupać bolš niama dzie. Niadziŭna, što ŭ miedalnaj tablicy jany zajmajuć pieršaje i druhoje miescy, sabraŭšy za čatyry dni dźvie traciny ŭsich miedaloŭ.

Pakul niama ŭznaharod u Afhanistana, jaki taksama pryvioz svaich spartsmienaŭ u Kazań — vyklučna mužčyn. Voś tolki na «Hulniach pa-za palitykaj» biez kazusa nie abyšłosia. Na paradzie ściahoŭ na cyrymonii adkryćcia pradstaŭnik Afhanistana nios zusim nie dziaržaŭny ściah, a ściah spabornictvaŭ — biełaje pałatno z nadpisam «Hulni BRIKS-2024». Anałahičny značok namalavany na aficyjnym sajcie spabornictvaŭ. Čamu tak vyjšła?

Skrynšot tranślacyi

Jak viadoma, u žniŭni 2021 hoda ŭładu ŭ Afhanistanie znoŭ zachapiła hrupoŭka «Taliban». Zamiest isłamskaj respubliki taliby pačali budavać isłamski emirat. Asnoŭnaj krynicaj prava stali zakony šaryjatu, žančyny pastupova pazbavilisia bolšaści pravoŭ, jakija jany atrymali paśla zrynańnia režymu talibaŭ u 2001-m, u tym liku na adukacyju. Zakranuli pieraŭtvareńni i simvoliku: novy ŭrad zabaraniŭ nacyjanalny afhanski čorna-čyrvona-zialony ściah. 

Zamiest ściaha isłamskaj respubliki było rekamiendavana vykarystoŭvać ściah «Talibana». Heta biełaje pałatno z napisanaj čornym koleram šachadoj — isłamskim śviedčańniem viery. 

Ściah «Talibana», jaki ciapier uviedzieny jak dziaržaŭny ŭ Afhanistanie. Fota: AR

Takim čynam, vykarystoŭvać nacyjanalny ściah afhanskija spartsmieny ŭ Kazani nie mahli z-za jaho zabarony talibami. Ale i ściah emirata na spabornictvach nie źjaviŭsia.

Heta źviazana z tym, što sam ruch «Taliban» usio jašče pryznany ŭ Rasii terarystyčnym. Adpaviedna i jahonaja simvolika naŭrad ci dazvolenaja dla raspaŭsiudžvańnia. Navat pasolstva Afhanistana ŭ Maskvie padymać ściah emirata nie śpiašajecca. Pucinu ŭžo prapanavali vyklučyć «Taliban» sa śpisu terarystaŭ — ale palityčnaha rašeńnia pakul niama.

Voś i atrymlivajecca, što novyja situacyjnyja partniory Maskvy pryjechali na «rasijski anałah Alimpijady biez palityki» ledź nie ŭ niejtralnym statusie. Biez palityki nie atrymałasia.

Kamientary1

  • pamyłka za pamyłkaj
    18.06.2024
    dič.... Tolko nie poniatno začiem oni nužny Jevropie.

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →