Sport77

Biełaruska z Polščy chacieła vystupać na Alimpijadzie jak niejtralnaja spartsmienka, ale nie zmahła

Akazałasia, što dla ŭdziełu ŭ takim statusie patrebny dazvoł ad NAK Biełarusi, jakim biez pryznańnia Mižnarodnym alimpijskim kamitetam kiruje Viktar Łukašenka. 

Biełaruska Anastasija Valkievič ciapier žyvie ŭ Polščy i praciahvaje svaju karjeru ŭ parusnym sporcie. Jana padała zajaŭku dla ŭdziełu ŭ Alimpijskich hulniach jak niejtralnaja spartsmienka, ale vykanaŭšy ŭsie ŭmovy MAK daviedałasia, što nie pajedzie ŭ Paryž z-za rašeńnia biełaruskich uładaŭ. Padrabiaznaści historyi z vydańnia Przegląd Sportowy pierakazvaje «Zierkało».

Anastasija Valkievič. Foto: stranica Anastasii v Instagram
Anastasija Valkievič. Fota: staronka Anastasii ŭ Instagram

Anastasija Valkievič źjechała ź Biełarusi jašče ŭ 2018 hodzie i pierajechała ŭ Adesu. Tam vindsiorfierka mahła pracavać trenierkaj i praciahvać karjeru. Ale praz čatyry hady, paśla pačatku poŭnamaštabnaj vajny, spartsmienka pierajechała ŭ Polšču. Jana asieła ŭ Sopacie, stała členam miascovaha Sopackaha parusnaha kłuba, uładkavałasia trenierkaj. Ciapier Anastasija płanuje atrymać polskaje hramadzianstva (babula spartsmienki była palačkaj), kab vystupać za hetuju krainu.

Letaś Valkievič užo ŭdzielničała ŭ rehacie ŭ Ispanii pad polskim ściaham. A kali pačałasia padrychtoŭka da Alimpijskich hulniaŭ, spartsmiency paabiacali, što jana zmoža ŭdzielničać u rehacie ŭ Jery (kamuna ŭ Francyi) jak «indyvidualnaja niejtralnaja spartsmienka». Pierad vystupam u Francyi jana padpisała dekłaracyju, u jakoj havaryłasia, što jak spartsmienka jana nijak nie źviazanaja ź Biełaruśsiu.

U čas Alimpijskaha tydnia ŭ Francyi Valkievič bliskuča vystupiła na vadzie i zaniała alimpijskaje kvalifikacyjnaje miesca. Aproč radaści i vinšavańniaŭ biełaruska atrymała simvaličny suvienirny bilet u Paryž (faktyčna ŭ Marsiel, dzie budzie prachodzić parusnaja rehata). Jana pačała zbor srodkaŭ na padrychtoŭku da Alimpijskich hulniaŭ. Ale ŭsio pajšło nie pa płanie.

Tolki paśla kvalifikacyi spartsmiency paviedamili, što Alimpijski kamitet Biełarusi pavinien dać zhodu na jaje ŭdzieł. Voś tolki hetaj zhody jana nie atrymała.

«Dla mianie heta było absalutna absurdna. Niezrazumiełaje rašeńnie. Bo ja pierad startam padpisała list, što mianie nie padtrymlivajuć biełarusy i ja źbirajusia vystupać u niejtralnym statusie. Viadoma, [biełaruskija ŭłady] nie pahadzilisia, tamu ja atrymała dakumienty ad Mižnarodnaj fiederacyi parusnaha sportu, što ja nie zmahu pajechać, a zamiest mianie ŭžo prajšoŭ kvalifikacyju kankurent z Kipra», — raspaviadaje Valkievič.

Anastasija Valkievič. Foto: stranica Anastasii v Instagram
Anastasija z tym samym suvienirnym biletam. Fota: staronka Anastasii ŭ Instagram

List ad Mižnarodnaj fiederacyi parusnaha sportu jana atrymała 29 maja. Tam było skazana, što ŭ sistemie kvalifikacyi miescy raźmiarkoŭvajucca za nacyjanalnymi alimpijskimi kamitetami i jany prymajuć rašeńnie ab adbory ŭdzielnikaŭ. Pryčym śćviardžałasia, što heta tyčycca i Biełarusi, i biez kansultacyi ź biełaruskim kamitetam nijak.

U adkaz na svaje pytańni Valkievič atrymała jašče adzin list: u fiederacyi praciahvajuć padkreślivać, što jany nie admaŭlali joj u starcie i, zhodna z pracedurami, rašeńnie naležała biełaruskamu kamitetu. Taksama tam śćviardžałasia, što biełaruskaja nie maje prava na apielacyju.

Jak piša Przegląd Sportowy, hramadzianie Biełarusi mohuć vystupać u Paryžy tolki jak niejtralnyja spartsmieny. U praviłach udziełu takich spartsmienaŭ, apublikavanych MAK, vyrazna paznačana, što jany nie mohuć jakim-niebudź čynam pradstaŭlać svaju krainu ci jakuju-niebudź arhanizacyju. Zajaŭka niejtralnych spartsmienaŭ na hulni musić uzhadniacca pamiž arhkamitetam, mižnarodnaj fiederacyjaj dadzienaha vidu sportu i MAK.

«Heta rašeńnie MAK. Choć vindsiorfiery ź Biełarusi i Rasii zmahli kvalifikavacca jak niejtralnyja spartsmieny, dla ŭdziełu ŭ Alimpijskich hulniach u kančatkovym vyniku patrabujecca dazvoł ich nacyjanalnych alimpijskich kamitetaŭ. Heta hučyć nie zusim racyjanalna, ale takija pracedury MAK», — śćviardžaje Tomaš Čamiera, prezident Polskaj asacyjacyi parusnaha sportu i vice-prezident Mižnarodnaj fiederacyi parusnaha sportu.

«Ja znajšła advakata, i 6 červienia my nakiravali zapyt pa hetaj spravie ŭ Spartyŭny arbitražny sud u Łazanie. Usio heta adbyłosia praktyčna za tydzień, a da Alimpijady zastałosia mienš za 50 dzion. My čakajem, ale zdajecca ŭsio mienš vierahodnym, što pytańnie vyrašycca nastolki chutka, što ja zmahu pravieści rehatu ŭ Paryžy», — pryznaje Valkievič.

Vydańnie Przegląd Sportowy pasprabavała atrymać ad Mižnarodnaha alimpijskaha kamiteta padrabiaznaści situacyi. Ale ŭ pres-słužbie MAK adkazali, što pakolki spartsmienka padała apielacyju i ciapier sprava znachodzicca na razhladzie suda, arhanizacyja nie budzie jaho dalej kamientavać. Adkazu ad Mižnarodnaj fiederacyi parusnaha sportu vydańnie taksama nie zmahło atrymać.

XXXIII letnija Alimpijskija hulni projduć z 26 lipienia pa 11 žniŭnia 2024 hoda. Stalicaj mierapryjemstva stanie Paryž.

Kamientary7

 • Acabčyk Žehlarski
  16.06.2024
  Acabčyk Žehlarski, zatoje daŭ tabie pasmaktać niešta inšaje
 • Acabčyk Investyŭnaŭspartoŭski
  16.06.2024
  Lohika spadara Viktara ž takaja: my ŭkładalisia (drali z chałopaŭ skuru na nieadkładnyja patreby vietrazievych spabornictvaŭ), vychoŭvali, hadavali i takoje inšaje, a jana zaraz na sadranaj z susiedskich pryhonnych skury budzie słavić efektyŭnym vietrazievym sposabam nia naš, a susiedski ŭrad. Niamožna!
 • Łaskavaje Cialo
  16.06.2024
  Moj šlach pa biudžetach taki BSSR-USSR-PNR.
  IAle Śviet biaźmiežny, dziaržaŭnaja padtrymka sportu mocnaja, daznajeciesia čyja tam ja jašče ŭnučka ci chacia halahrupahienaŭ jakaja ŭ mianie

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →