Hramadstva2525

Hajdukievič učora źjeździŭ na adpačynak, a siońnia daviałosia apraŭdvacca pierad kalehami

Miesca pad Minskam akazałasia palityčna niadobranadziejnym. Ciapier deputat hatovy razam z Azaronkam uziacca za naviadzieńnie paradku. 

Aleh Hajdukievič u parku historyi Suła. Fota: telehram-kanał Hajdukieviča

Deputat Pałaty pradstaŭnikoŭ ad ŁDPB Aleh Hajdukievič 15 červienia apublikavaŭ na ŭłasnym kanale fota samoha siabie na fonie parku historyja «Suła», jaki raźmieščany niedaloka ad Dziaržynska.

«Navat pad Minskam cikava! Park-muziej Suła — rekamienduju, chto nie byŭ! I dobraj suboty!» — padzialiŭsia svajoj znachodkaj palityk.

Praź niekalki hadzin na hety dopis zreahavaŭ inšy deputat — Vadzim Hihin, prychilnik ideałohii zachodnierusizmu. Jon nie pahadziŭsia z rekamiendacyjaj Hajdukieviča, adznačyŭšy jak šmat «pytańniaŭ było z hetaj Sułaj, kolki prablem».

«Hod tamu hetaje «Vialikaje kniastva» inśpiektavali Aleh Ramanaŭ i Ryhor Azaronak. Sprava była hučnaja. Potym z Sułaj raźbirałasia Dzijana Šybkoŭskaja, aŭtarytetny žurnalist-rasśledavalnik «Minskaj praŭdy». A hetaje vydańnie, jak viadoma, słoŭ na viecier nie kidaje.

Sutnaść pretenzij: sucelnaja šlachta i polskija karali. U ich navat na 3 lipienia płanavali hojcać šlachciuki z karavełkami. Što za hod usio źmianiłasia? Vypravilisia? Paćviardžeńniaŭ niama. 

Nie pavieru, pakul svoj znak jakaści nie pastavić Ryhor Jurjevič, a Dzijana Jurjeŭna nie zapeŭnić materyjałam u «MP».

Na majoj rodnaj Minščynie i biez Suły poŭna vydatnych miescaŭ dla paznavalnych pajezdak i adpačynku», — aburaŭsia Hihin.

Aleh Hajdukievič padarožničaje na matacykle. Fota: telehram-kanał Hajdukieviča

Prysaromleny Aleh Hajdukievič siońnia zreahavaŭ na krytyku kalehi, pačaŭšy apraŭdvacca, što prosta pahulaŭ, pakarmiŭ kozačajek i pajeŭ, a z ekskursavodam nie chadziŭ i muziejnyja ekspazicyi nie vyvučaŭ. 

Svoj raniejšy dopis jon vypraviŭ: ciapier jon nie rekamienduje Sułu, ale adznačaje, što raniej tam nie byŭ i kuchnia akazałasia smačnaj.

Deputat zapeŭniŭ čytačoŭ, što kali kiraŭnictva Minskaj vobłaści paradak u parku nie naviało, to jon hatovy padklučycca da jaho naviadzieńnia.

«Viedaju adno, kožny park u krainie musić nieści pravilnuju prapahandu! Tamu hatovy da sumiesnaj inśpiekcyi z Ryhoram Azaronkam!»

Kamientary25

 • Acabčyk Sacyjalnaaryntavany Ŭełferavič
  16.06.2024
  Prymusovy arbitraž dopo lavoro. Zdavałasia b kamunianie šmat čaho nie chacieli, tak tolki darmovaje (za košt susieda-bahacieja, a bolšaść i ličyć ź nieba dajecca) adukacyi, medycynki (śpis, niekarotki list). A tut źnianacku takoje
 • Hy
  16.06.2024
  U abrevijatury partyi ŁDPB prysutničaje prapahanda ŁHBT.
 • Usim! Usim! Usim!
  16.06.2024
  Deputatami Niedaparłamenta vypuščany novy fihavy listok!!! Dajoš pravym kułakom Hajdukieviča pa žynočaj nizka sacyjalnaj prahramie pieraŭzyšenija radžajemaści. Da budzit śviet skazaŭ Jazep i ŭrezaŭ pa VKŁ... Mindoŭh prycich - pašoŭ šukać karonu

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →