Śviet1717

Supracoŭniki rastoŭskaha SIZA-1, jakich utrymlivali ŭ zakładnikach, vyzvalenyja. Źniavolenyja — zabityja

Supracoŭniki rastoŭskaha SIZA-1, jakich utrymlivali ŭ zakładnikach, vyzvalenyja. Šturm doŭžyŭsia kala troch chvilin. «Interfaks» piša, što ŭsie złačyncy zabityja. 

Jak pieradaje ahienctva «Interfaks», złačyncy, jakija zachapili ŭ zakładniki supracoŭnikaŭ FSVP u rastoŭskim SIZA, byli likvidavanyja, zakładniki nie paciarpieli.

Ranicaj 16 červienia asudžanyja, jakija ŭtrymlivalisia ŭ Rastoŭskim SIZA-1, zachapili ŭ zakładniki dvuch supracoŭnikaŭ ustanovy. Pa danych TASS, u zachopie zakładnikaŭ udzielničali šaściora ŭradžencaŭ Inhušecii, jakija abvinavačvajucca ŭ ździajśnieńni terarystyčnych złačynstvaŭ. Paviedamlajecca, što da zachopu jany rychtavalisia niekalki miesiacaŭ. 

Siarod zachopnikaŭ — fihuranty spraŭ ab złačynstvach terarystyčnaj nakiravanaści — Šamil Akijeŭ, Tamierłan Hirejeŭ i Azamat Cyckijeŭ byli asudžanyja ŭ śniežni 2023 hoda za ŭdzieł u IDIŁ i padrychtoŭku teraktu (jany, pavodle śledstva, płanavali napaści na budynak Viarchoŭnaha suda Karačajeva-Čarkiesii). Hirejeŭ i Akijeŭ byli prysudžanyja da 18 hadoŭ pazbaŭleńnia voli, a Cyckijeŭ — da 18 z pałovaj hadoŭ. 

Pavodle infarmacyi Shot, jašče traich saŭdzielnikaŭ jany zavierbavali ŭ SIZA. Siarod ich — 22-hadovy fihurant spravy ab vyrabie i niezakonnym zachoŭvańni vybuchoŭki. 

Zachopniki paviedamili pra svaje patrabavańni: im patrebnyja mašyna, zbroja i mahčymaść źjechać ź izalatara.

Pravaabaronca Jeva Mierkačova apaznała ŭ adnym z zachoplenych u Rastoŭskim SIZA-1 načalnika apieratyŭnaha ŭpraŭleńnia HUFSIN pa Rastoŭskaj vobłaści Alaksandra Bohmu. «Niezrazumieła, što jon rabiŭ u SIZA ŭ niadzielu. Nahadaju, što ŭ vychodnyja źniavolenych u sudy i na śledčyja dziejańni nie vyvoziać, da advakata i na spatkańni taksama», — napisała jana ŭ svaim telehram-kanale.

Jašče adzin z zachoplenych u Rastovie zakładnikaŭ — 23-hadovy Viktar Kančakoŭ, pracavaŭ u Rastoŭskim SIZA na pasadzie małodšaha inśpiektara dziažurnaj źmieny. 

Pravaachoŭnyja orhany pravierać viersiju kaardynacyi zachopu zakładnikaŭ u SIZA zvonku, śćviardžaje TASS. Jak piša Baza, «kuratary» pieradali zachopnikam u izalatar zbroju, ściahi zabaronienaj u Rasii terarystyčnaj arhanizacyi IDIŁ i srodki suviazi.

Ciapier zakładniki, pavodle telehram-kanałaŭ, vyzvalenyja. Spačatku kanały pisali pra dvuch zabitych źniavolenych, jakija brali zakładnikaŭ, ale potym paviedamili, što jany ŭsie zabityja. 

Kamientary17

 • Acabčyk Maleńki
  16.06.2024
  Škada ludziej
 • Acabčyk Maleńki
  16.06.2024
  Pravaachoŭnyja orhany pravierać viersiju kaardynacyi zachopu zakładnikaŭ u SIZA zvonku Akabčyk Maleńki pierakładaje ź milicejskaje movy na čałaviečuju - budzie chvala aryštaŭ
 • Studienty FMO KHB
  16.06.2024
  [Red. vydalena]

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →