Hramadstva5151

Razborki ŭ KR praciahvajucca: Łatuška z pazicyi siły źmianiaje statut KR, błok Prakopjeva supraciŭlajecca 

Kaardynacyjnaja rada treciaha sklikańnia tak i nie paśpieła pačać paŭnavartasnuju pracu, jak znoŭ apynułasia ŭ centry skandału. Zrešty, skandał jakraz i źviazany z vyznačeńniem taho, pa jakich praviłach hulać.

Pavieł Łatuška sabraŭ kaalicyju, jakaja abjadnała 66% siabroŭ Kaardynacyjnaj rady

Pasprabujem maksimalna schiematyčna pierakazać sens nieparazumieńniaŭ.

U svoj čas u statut Kaardynacyjnaj rady druhoha sklikańnia zapisali punkt, pavodle jakoha nielha spałučać «ministerskuju» pasadu ŭ kabiniecie Śviatłany Cichanoŭskaj i status deputata KR.

Na ciapierašnich vybarach pieramahła frakcyja Paŭła Łatuški — a Łatuška jakraz nie adpaviadaje hetamu praviłu ab sumiaščeńni pasadaŭ. Zrešty, takaja ž situacyja z Alinaj Koŭšyk z frakcyi «Jeŭrapiejski vybar».

I što dalej? Piać frakcyj (ahułam heta 66% składu KR — heta kamanda Łatuški i ruch «Za Svabodu», «Jeŭrapiejski Vybar», «Niezaležnyja Biełarusy», «Vola», «Chopić Bajacca») vyrašyli źmianić statut Kaardynacyjnaj rady. Chutčej, nie źmianić, a prosta admianić stary i ŭvieści novy.

Hetamu supraciŭlajecca «apazicyja» — błok Prakopjeva-Jahorava, «Moładzievy nastup» i kamanda Rozy Turarbiekavaj «Naša sprava».

Jahoraŭ jak śpikier Kaardynacyjnaj rady druhoha sklikańnia adstojvaje stary statut, raspracavany pry im — ale ciapier jon prosta deputat, dy jašče i znachodzicca ŭ mienšaści, tamu niezrazumieła, jak pry hałasavańni moža zdabyć pieramohu.

Što adbyvajecca ciapier? Pravodzicca ŭnutranaje hałasavańnie ŭdzielnikaŭ Kaardynacyjnaj rady. Kaalicyja, sabranaja vakoł Łatuški, z pazicyi siły nastojvaje na svaich praviłach i svaim rehłamiencie. Vybary śpikiera taksama płanujuć pravodzić pa novaj formule.

«Uvohule situacyja dla nas jak dla «apazicyi» vielmi ciažkaja, bo albo ty hulaješ ź imi, albo nie hulaješ zusim», — pryznaje apazicyjny «Moładzievy nastup».

Kamientary51

 • Sakavik
  15.06.2024
  Dajcie ŭładu ja vam havaru
 • Acab
  15.06.2024
  Spadar były ministar śpievaŭ i skokaŭ suprać spadara byłoha sumlennaha restaratara (niairanična). Vo na kaho ludziej pieratvaraje palityka. Sumna zhubić vysokajakasnyja jakasnyja pasłuhi spadara Prakopjeva.
  Treba adnak zaŭvažyć, što zmusiŭ sumlennaha pradprymalnika pieratvarycca na palityka cisk režymu,
 • Acab
  15.06.2024
  Dzielim ministerskija pasady. Nie zajmaćmusia matematykaj, ale spytajusia, a čym łasaja ministerskaja pasada, što vakoł jaje takaja vałtuźnia?

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ5

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ5

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →