Hramadstva5151

Razborki ŭ KR praciahvajucca: Łatuška z pazicyi siły źmianiaje statut KR, błok Prakopjeva supraciŭlajecca 

Kaardynacyjnaja rada treciaha sklikańnia tak i nie paśpieła pačać paŭnavartasnuju pracu, jak znoŭ apynułasia ŭ centry skandału. Zrešty, skandał jakraz i źviazany z vyznačeńniem taho, pa jakich praviłach hulać.

Pavieł Łatuška sabraŭ kaalicyju, jakaja abjadnała 66% siabroŭ Kaardynacyjnaj rady

Pasprabujem maksimalna schiematyčna pierakazać sens nieparazumieńniaŭ.

U svoj čas u statut Kaardynacyjnaj rady druhoha sklikańnia zapisali punkt, pavodle jakoha nielha spałučać «ministerskuju» pasadu ŭ kabiniecie Śviatłany Cichanoŭskaj i status deputata KR.

Na ciapierašnich vybarach pieramahła frakcyja Paŭła Łatuški — a Łatuška jakraz nie adpaviadaje hetamu praviłu ab sumiaščeńni pasadaŭ. Zrešty, takaja ž situacyja z Alinaj Koŭšyk z frakcyi «Jeŭrapiejski vybar».

I što dalej? Piać frakcyj (ahułam heta 66% składu KR — heta kamanda Łatuški i ruch «Za Svabodu», «Jeŭrapiejski Vybar», «Niezaležnyja Biełarusy», «Vola», «Chopić Bajacca») vyrašyli źmianić statut Kaardynacyjnaj rady. Chutčej, nie źmianić, a prosta admianić stary i ŭvieści novy.

Hetamu supraciŭlajecca «apazicyja» — błok Prakopjeva-Jahorava, «Moładzievy nastup» i kamanda Rozy Turarbiekavaj «Naša sprava».

Jahoraŭ jak śpikier Kaardynacyjnaj rady druhoha sklikańnia adstojvaje stary statut, raspracavany pry im — ale ciapier jon prosta deputat, dy jašče i znachodzicca ŭ mienšaści, tamu niezrazumieła, jak pry hałasavańni moža zdabyć pieramohu.

Što adbyvajecca ciapier? Pravodzicca ŭnutranaje hałasavańnie ŭdzielnikaŭ Kaardynacyjnaj rady. Kaalicyja, sabranaja vakoł Łatuški, z pazicyi siły nastojvaje na svaich praviłach i svaim rehłamiencie. Vybary śpikiera taksama płanujuć pravodzić pa novaj formule.

«Uvohule situacyja dla nas jak dla «apazicyi» vielmi ciažkaja, bo albo ty hulaješ ź imi, albo nie hulaješ zusim», — pryznaje apazicyjny «Moładzievy nastup».

Kamientary51

 • Sakavik
  15.06.2024
  Dajcie ŭładu ja vam havaru
 • Acab
  15.06.2024
  Spadar były ministar śpievaŭ i skokaŭ suprać spadara byłoha sumlennaha restaratara (niairanična). Vo na kaho ludziej pieratvaraje palityka. Sumna zhubić vysokajakasnyja jakasnyja pasłuhi spadara Prakopjeva.
  Treba adnak zaŭvažyć, što zmusiŭ sumlennaha pradprymalnika pieratvarycca na palityka cisk režymu,
 • Acab
  15.06.2024
  Dzielim ministerskija pasady. Nie zajmaćmusia matematykaj, ale spytajusia, a čym łasaja ministerskaja pasada, što vakoł jaje takaja vałtuźnia?

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia

Usie naviny →
Usie naviny

U Minsku buduć sudzić viadomaha kancertnaha fatohrafa

U Izraili pry atacy drona zahinuŭ repatryjant ź Biełarusi

Interpał vyklučyŭ sa svajho «čyrvonaha śpisu» režysiora Andreja Hniota. Ale heta jašče nie kaniec spravy1

Polskija śpiecsłužby rasśledujuć pahrozu zabojstva Paŭła Łatuški 10

«Dzieci hulali, a źmiaja płavała ŭ łužynie». U rajonie Barysava našeście hadziuk — kamunalniki nie reahujuć5

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak3

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia

Hałoŭnaje
Usie naviny →