Usiaho patrochu55

Turecki abituryjent pierabraŭ z technałohijami padčas śpisvańnia ekzamiena i trapiŭ u turmu

Detali vykarystanaha chłopcam «inavacyjnaha» mietadu apisała miascovaja palicyja.

Turecki palicyjant raskazvaje pra miechanizm śpisvańnia zatrymanaha abituryjenta. Skrynšot videa miascovaj palicyi horada Isparta

Pavodle spravazdačy palicyi tureckaha horada Isparta (kala Antalii), na jakuju spasyłajecca vydańnie Daily Mail, adzin z abituryjentaŭ padčas zdačy «ekzamienu vyšejšych navučalnych ustanoŭ» (YKS, anałah biełaruskaha centralizavanaha ekzamienu) vykarystaŭ štučny intelekt i «šmat roznaj techniki», kab śpisać test, za što byŭ zatrymany.

Na aficyjnym videa palicyi Isparty supracoŭnik apisaŭ miechanizm śpisvańnia, jaki ładziŭ abituryjent pierad aryštam.

«Padčas TYT (Basic Proficiency Test, bazavy test na viedy), jaki źjaŭlajecca pieršym etapam ustupnaha ekzamienu va ŭniviersitet (YKS), arhanizavanaha ŭ Isparcie, u vyniku vobšuku, jaki my praviali ŭ abituryjenta, pavodziny i dziejańni jakoha byli padazronymi, była vyjaŭlenaja technika dla padmanu ekzamienataraŭ.

Nievialičkaja kamiera, schavanaja ŭ huziku kašuli, rabiła zdymki ekzamienacyjnych zadańniaŭ, maršrutyzatar u padešvie krasoŭka zabiaśpiečvaŭ internet-suviaź, a adkazy na pytańni abituryjent atrymlivaŭ ad ChatGPT apošniaj madeli praz maleńkuju słuchaŭku, schavanuju ŭ vuchu», — raskazvaje turecki palicyjant u videa.

Tureckija miedyja taksama adznačajuć, što akramia abituryjenta byŭ zatrymany i jahony pamočnik, jaki ŭdzielničaŭ u arhanizacyi miechanizma śpisvańnia testu, adnak jon byŭ vypuščany adrazu paśla dopytu.

A abituryjent, jakoha złavili za śpisvańnie, byŭ źmieščany ŭ turmu i ŭsio jašče zastajecca tam u čakańni suda.

Samu videaspravazdaču tureckaj palicyi z anhlijskimi subtytrami vy možacie pahladzieć nižej.

Kamientary5

 • Hoha
  15.06.2024
  Duračiek,nado było letieť v sinieokuju,zapłatiť kakuju kopieječku i začiślajsia choť v BHU na politołohiju choť na žurnalistiku!!!!
 • Jehipiecki pivavar
  15.06.2024
  Užo tolki za samu technałohiju śpisvańnia možna ŭ MIT pastupać)
 • Chłopcy, močym trola
  16.06.2024
  Acab, tryźnieńnie

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

U Rasii dźvie dziaŭčyny zahinuli padčas kvestu — animatar abliŭ ich hazaj, vypadkova padpaliŭ i ŭciok5

Ilustratarku z Bresta asudzili za danaty pałku Kalinoŭskaha na šeść hadoŭ

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →