Hramadstva6666

U Varšavie zatrymali šaściarych biełarusaŭ, jakija pratestavali suprać ŁHBT-parada

Pavodle infarmacyi byłoha palitviaźnia i dobraachvotnika va Ukrainie Cichana Klukača, hetyja biełarusy sprabavali zładzić niejkuju kontrakcyju padčas Paradu Roŭnaści, jaki siońnia prajšoŭ u Varšavie pad patranatam prezidenta horada Rafała Tšaskoŭskaha.

Fota: tvn24.pl

«Razam z palakami jany vyjšli ŭ abaronu tradycyjnych kaštoŭnaściaŭ, u abaronu našaj supolnaj budučyni — budučyni Jeŭropy», — napisaŭ Cichan Klukač. 

Za što mienavita hetych ludziej zatrymali, jon nie piša, ale ŭpeŭnieny, što «kryminalny składnik u dziejańniach našych tradycyjanalistaŭ vidavočna adsutničaje».

Sioleta ruch ŁHBT+ u Polščy raskałoŭsia, tamu zamiest adnaho prajdu ŭ Varšavie ŭ červieni ładziacca ažno try. Pieršy adbyŭsia 8 červienia, druhi prajšoŭ siońnia, 15-ha, a 22 červienia maje prajści jašče adzin.

Kamientary66

 • Acab
  15.06.2024
  Zara raskolecca nie na try, a tolki na 365 častak i štodnia ładzićmuć prajd pad apiokaj spadara Tšałkoŭskaha. Ŭsie masty zrobiać piešymi
 • Ola
  15.06.2024
  Nie ponimaju, a čto ni diełajut v Polšie i ES? Jechali by k svoim «tradicionnym ciennostiam» na vostok
 • Sakavik
  15.06.2024
  Pravy ŭsich ludziej, nu-nu

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →