Hramadstva22

Žycharoŭ Polščy zaklikajuć paviedamlać ab padazronych ludziach la «bufiernaj zony»

Žycharoŭ Polščy zaklikajuć paviedamlać ab padazronych asobach la «bufiernaj zony». Adpaviednyja abviestki nakiroŭvajucca adrasatam, jakija znachodziacca ŭ niepasrednaj blizkaści ad dadzienaj terytoryi ŭ niekatorych častkach Padlašskaha i Lublinskaha vajavodstvaŭ, piša reform.news

Gov.pl

«Uvaha: znachodžańnie ŭ bufiernaj zonie, prylehłaj da miažy ź Biełaruśsiu, zabaroniena. Vykonvajcie ŭkazańni słužbaŭ. Budźcie pilnyja i paviedamlajcie ab padazronych asobach», — pryvodzić tekst paviedamleńnia Centr dziaržaŭnaj biaśpieki.

Adznačajecca, što papiaredžańnie tyčycca tolki zabaronienaj zony, a nie cełych rajonaŭ.

U Polščy z 13 červienia pačała dziejničać zabaronienaja zona na miažy ź Biełaruśsiu. Jano praduhledžvaje zabaronu na znachodžańnie pablizu miažy ź Biełaruśsiu. Zona achoplivaje ŭčastak miažy praciahłaściu 60,67 km u Biełaviežskaj puščy. Pry hetym na 44 km jana raspaścirajecca na hłybiniu 200 mietraŭ, a na ŭčastku 16 km — da 2 km.u zonu patrapili ŭčastki miažy, za jakija adkazvajuć zastavy ŭ Naraŭcy, Biełaviežy, Dubičach-Carkoŭnyz, Čaromšy, dzie adznačajecca bolš za ŭsio sprobaŭ parušeńnia miažy mihrantami, u tym liku źviazanych z ahresiŭnymi dziejańniami z boku zamiežnikaŭ.

Miarkujecca, što jana budzie dziejničać ciaham 90 dzion.

Kamientary2

  • Nasielnictvu Biełarusi taksama
    15.06.2024
    Asabliva tym chto płanuje naviedvać Polšču, paviedamlać Straż Graniczna ab usich padazronych. Ad vas zaležyć staŭleńnie aficyjnych polskich ŭład i jurydyčnych aśpiektaŭ dla pamiežnaha turyzma.
  • Studienty FMO BHU
    15.06.2024
    [Red. vydalena]

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →