Nadvorje

U nastupnyja dni stanie jašče ciaplej, čakajucca mocnyja daždžy i navalnicy

Prahnoz nadvorja na 16-18 červienia.

Ilustracyjnaje fota «Naša Niva»

U niadzielu ŭnačy pieravažna biez apadkaŭ, dniom miescami karotkačasovyja daždžy, navalnicy. Unačy i ranicaj miescami słaby tuman. Viecier niaŭstojlivy, nočču słaby, dniom umierany, pry navalnicach paryvisty.

Nočču +7 +13°S, pa paŭdniovym uschodzie da +16°S, maksimalnaja dniom +22+27°S.

U paniadziełak na bolšaj častcy terytoryi — daždžy, miescami mocnyja daždžy. U asobnych rajonach navalnicy. Unačy i ranicaj miescami słaby tuman. Viecier paŭnočna-zachodni, paŭnočny paryvisty. Tempieratura pavietra nočču +10 +17°S, dniom ad +18°S pa ŭschodzie da +26°S pa zachadzie.

18 červienia, u aŭtorak, umovy nadvorja buduć vyznačać ciopłyja niaŭstojlivyja pavietranyja masy, jakija raspaŭsiudžvajucca z paŭdniovaha zachadu Jeŭropy. Miescami pa krainie karotkačasovyja daždžy, navalnicy. Nočču +10 +17°S, dniom +22+29°S.

Nadvorje ŭ Minsku na nastupnyja dni

yr.no

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →