Hramadstva55

«Skazali, što atestat paśla škoły nie daduć». Što budzie z vypusknikami, jakija atrymali nul za CE?

Plamieńnica Alesi, čytački vydańnia «Anłajnier», sioleta skončyła 11 kłas i źbirałasia pastupać u VNU na ekanamičnuju śpiecyjalnaść (chutčej za ŭsio, na płatnaje). Z matematykaj spravy išli nie vielmi, ale dziaŭčyna ŭsio ž vyrašyła zdavać hety pradmiet u jakaści centralizavanaha ekzamiena. Vynik pryjšoŭ sumny — nul bałaŭ. Paźniej siamja vyśvietliła, što z nulom dziaŭčyna nie moža pretendavać navat na atrymańnie školnaha atestata. «Anłajnier» razabraŭsia, ci tak heta sapraŭdy.

Fota ilustracyjnaje

Blizkija vypusknicy ciapier na emocyjach: pryniać situacyju im niaprosta. Jak zapeŭnivaje Alesia, u cełym plamieńnica vučyłasia niadrenna: siaredni bał u škole — 7,4.

«Maci ciapier dakaraje siabie, što jany vyrašyli zdavać matematyku. U dziciaci i na repietycyjnym byŭ nievialiki bał, ale nie nul, viadoma. My nie viedajem, što tam ź joj zdaryłasia na ekzamienie, moža, pierachvalavałasia… Za hod pa matematycy ŭ jaje 5 bałaŭ».

U siamji stali raźbiracca, jakija ciapier u dziaŭčyny šancy na pastupleńnie. Paśla doŭhich vyśviatleńniaŭ dyrektarka škoły paviedamiła, što atestat ab zakančeńni 11 kłasaŭ vypusknicy nie daduć — zamiest jaho budzie daviedka.

«Nie atrymaje atestat z-za adnaho pradmieta! — biaduje žančyna. — Usie, viadoma, vielmi zasmučanyja — dzicia pačało havaryć, što nie pojdzie na vypuskny. Jak my vyśvietlili, ciapier jana moža ŭziać svoj atestat za 9 kłas ab ahulnaj bazavaj adukacyi i iści ŭ kaledž z tymi, chto paśla 9-ha pastupaje. Abo čakać nastupnaha hoda i pierazdavać CE».

«Tym, chto nabiraje nul bałaŭ, nie vydajuć siertyfikat»

U Minadukacyi ŭžo dzialilisia vynikami CE: pa profilnych pradmietach nul bałaŭ atrymali 64 čałavieki. Z movami ŭsio akazałasia lepš: nulavych vynikaŭ nie było.

Jak nabranyja na CE bały zatym adlustroŭvajucca ŭ atestacie? Jak tłumačycca na sajcie viedamstva, spačatku ich pieravodziać u 10-balnuju adznaku pa śpiecyjalna raspracavanych škałach. U atestat za 11 kłas vystaŭlajecca bał, jaki źjaŭlajecca siarednim aryfmietyčnym hadavoj adznaki pa pradmiecie i adznaki za CE pa 10-balnaj škale. U vypadku plamieńnicy Alesi — heta 2,5.

Ale jość niuans: siertyfikat za nulavy vynik na ekzamienie dziaŭčynie prosta nie vydaduć. Tak patłumačyli «Anłajnieru» na haračaj linii Ministerstva adukacyi. A kali niama siertyfikata, to i vyličyć siaredniaje aryfmietyčnaje pa pradmiecie nie atrymajecca. Vypusknicu (i jašče minimum 63 čałavieki) sapraŭdy čakaje daviedka ab zakančeńni škoły — atestat za 11 kłas jany nie atrymajuć.

«Z adzinkaj siertyfikat vydajecca, a z nulom — nie», — asobna padkreślili na haračaj linii.

Sprobu pastupić u VNU plamieńnicy Alesi pryjdziecca adkłaści da nastupnaha hoda. Dla hetaha treba źviarnucca va ŭpraŭleńnie adukacyi taho rajona, dzie navučeniec zarehistravany, i pierazdać CE, rastłumačyli śpiecyjalisty.

A sioleta možna pastupić u kaledž na padstavie ahulnaj bazavaj adukacyi (atestata za 9 kłas).

Kamientary5

 • I'm from Belarus
  14.06.2024
  Parikmachieru ili mastieru manikiura dipłom nie nužien o sriedniej škole.
 • Vład
  15.06.2024
  S 0 po matiematikie v VUZ? Sieŕjozno?
 • :/
  15.06.2024
  pryčym nie prosta ŭ VNU, a na ekanamičnuju śpiecyjalnaść... z nulom. pa matematycy

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →