Hramadstva1313

U pryvatnych firmach supracoŭniki dajuć piśmovyja abiacańni, što nie buduć rabić ničoha «ekstremisckaha»

Redakcyja «Našaj Nivy» atrymała kopiju dakumienta, jaki, pavodle śćviardžeńnia krynicy, ciapier prymušajuć padpisvać supracoŭnikaŭ pryvatnych firmaŭ. 

Zdymak ilustracyjny. Fota: forumdaily.com

Padpisvajučy hety dakumient, supracoŭniki abaviazvajucca

«nie rabić dziejańniaŭ, jakija parušajuć zakanadaŭstva Respubliki Biełaruś, nie dapuskać destruktyŭnych prajaŭ pa miescy pracy i žycharstva, nie ŭdzielničać u niesankcyjanavanych masavych mierapryjemstvach i inšych akcyjach pratestu, nie ŭstupać u ekstremisckija i inšyja destruktyŭnyja arhanizacyi, supolnaści i supołki (čaty), nie akazvać im sadziejničańnie ŭ ich dziejnaści».

Akramia taho, padpisanty biaruć na siabie abaviazak

«nie pakidać u sietcy Internet kamientaryi niehatyŭnaha, abraźlivaha dla honaru i hodnaści źmiestu na adras Prezidenta Respubliki Biełaruś, najvyšejšych słužbovych asob, supracoŭnikaŭ pravaachoŭnych i kantrolnych orhanaŭ. Nie pieradavać infarmacyju pra takich asob na adras pradstaŭnikoŭ ekstremisckich i inšych farmavańniaŭ, u tym liku dla raźmiaščeńnia ŭ sietcy Internet».

Taksama jany zaśviedčvajuć, što im patłumačyli, što za ŭsio heta naležyć administracyjnaja i kryminalnaja adkaznaść.

Varta adznačyć, što padpisańnie hetaj papiery realna patrebna tolki dla nahniatańnia niehatyŭnaj atmaśfiery ŭ hramadstvie, jaho zastrašvańnia. Bo ad najaŭnaści ci adsutnaści podpisu pad takim dakumientam nijak nie zaležyć jurydyčnaja adkaznaść, kali siłaviki pa niejkich svaich mierkavańniach źviernuć na čałavieka ŭvahu.

Kamientary13

 • Dima
  14.06.2024
  Ekstriemizmom zanimajutsia tak nazyvajemyje vłasti. V my im i nie zanimaliś
 • NS
  14.06.2024
  A našyja niezaležnyja ŚMI zrabili z pryvatnikaŭ i ajcišnikaŭ ledź nie hałoŭnych revalucyjanieraŭ))) Buržuazna-demakratyčnaja revalucyja była, vo jak!Pryvatny biznes i acejcišniki: na słovach leŭ taŭsty, a na spravie...
 • Pan Slavian
  14.06.2024
  U mienia adnoha pytańnie, navošta hetym utyrkam našy podpisy? Heta ž jak u pałonie, kažy-pišy što zaŭhodna, aby vyžyć i apynucca na voli.

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →