Vajna11

Ukrainskija drony na rasijskaj avijabazie ŭ Rastoŭskaj vobłaści trapili ŭ anhar z samalotami

U vyniku ŭdaru ŭkrainskich dronaŭ pa avijabazie ŭ Marozaŭsku Rastoŭskaj vobłaści ŭ noč na 14 červienia paškodžanyja samaloty na vajskovym aeradromie i elektrapadstancyja. Pra heta śviedčać spadarožnikavyja zdymki servisu Planet.com, na jakich bačnyja ślady pažaru i razburany anhar.

Spadarožnikavy zdymak avijabazy za 14 červienia 2024 hoda

U anhary, jak možna ŭbačyć na fotazdymkach, znachodzilisia jak minimum 2 źniščalniki-bambaviki Su-34. Jašče niekalki takich samalotaŭ, jakija stajali na adkrytym pavietry, vierahodna, atrymali paškodžańni.

Spadarožnikavy zdymak avijabazy za 4 červienia 2024 hoda

Taksama spadarožnikavy zdymak zafiksavaŭ pažar na elektrapadstancyi, dzie ŭpaŭ jašče adzin bieśpiłotnik.

Raniej paviedamlałasia, što nad Rastoŭskaj vobłaściu nočču na 14 červienia nibyta źbili 70 dronaŭ. 

Kamientary1

  • Łoł
    14.06.2024
    Uzhadvajucca zahałoŭki NN pierad samaj vajnoju “Čamu Ukraina nie maje šancaŭ vyjhrać vajnu u Rasii”. Pamiatajem.

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna3

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ3

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad19

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?16

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna3

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →