Kamientary da artykuła

U Biała-Padlascy dva biełarusy źbili palaka. Palicyja śćviardžaje, što biez daj pryčyny

 • Vik
  14.06.2024
  Dieportirovať oboich.
 • Daniła
  14.06.2024
  Eto časť płana hubazika, eto śpiecialnoje razžihanije nienavisti k biełorusam. Nie 5, a 15 let.
 • Acab
  14.06.2024
  A jak vy vyznačajecie, chto biełarus, chto palak? Voś ja ŭ hetym nie razumieju. Navučycie, ha
 • Gorliwy Litwin
  15.06.2024
  Acab, pa hramadzianstvie vyklučna. Niezaležna ad kupalskaj rasy 
 •