Zdareńni44

U Biała-Padlascy dva biełarusy źbili palaka. Palicyja śćviardžaje, što biez daj pryčyny

Na minułyja vychadnyja ŭ polskaj Biała-Padlascy dva mužčyny źbili 22-hadovaha chłopca. Pavodle infarmacyi palicyi, mužčyny źbili čałavieka biez daj pryčyny. Jany źbivali jaho rukami i nahami pa ŭsim ciele. U vyniku paciarpieły atrymaŭ cialesnyja paškodžańni i trapiŭ u balnicu.

Fota: palicyja Biała-Padlaski

Adnaho z napadnikaŭ zatrymaŭ achoŭnik budynka, kala jakoha adbyvałasia źbićcio. Zatrymanym akazaŭsia 35-hadovy biełarus. Jon śćviardžaŭ, što nie maje dačynieńnia da historyi, adnak palicyja ŭstanaviła jahonuju datyčnaść.

Nieŭzabavie zatrymali i druhoha napadnika — 41-hadovaha biełarusa. Abodvum byli vystaŭlenyja abvinavačvańni, u ich kanfiskavali hrošy dla pakryćcia sudovych vydatkaŭ. Da suda mužčyny buduć znachodzicca pad palicejskim nahladam biez prava nabližacca da paciarpiełaha.

Mužčynam pahražaje da 5 hadoŭ turmy.

Kamientary4

 • Daniła
  14.06.2024
  Eto časť płana hubazika, eto śpiecialnoje razžihanije nienavisti k biełorusam. Nie 5, a 15 let.
 • Acab
  14.06.2024
  A jak vy vyznačajecie, chto biełarus, chto palak? Voś ja ŭ hetym nie razumieju. Navučycie, ha
 • Gorliwy Litwin
  15.06.2024
  Acab, pa hramadzianstvie vyklučna. Niezaležna ad kupalskaj rasy 

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →