Hramadstva

Piensijanierku Halinu Łahackuju pakarali chatniaj chimijaj

Sud Kastryčnickaha rajona Minska pahadziŭsia z abvinavačańniem prakuratury i pakaraŭ Halinu Łahackuju abmiežavańniem voli na dva z pałovaj hady, paviedamlajuć krynicy telekanała «Biełsat».

Halina Łahackaja

Halinu Łahackuju sudzili pa artykule 342, jaki za masavaść prazvali «narodnym» — arhanizacyja i padrychtoŭka dziejańniaŭ, jakija hruba parušajuć hramadski paradak, abo aktyŭny ŭdzieł u ich).

Žančynu vyzvalili z-pad varty ŭ sudovaj zali. Termin pakarańnia jana musić adbyvać pa miescy žycharstva.

Zatrymali Halinu Łahackuju 9 krasavika ŭ budynku ŭpraŭleńnia ŭnutranych spraŭ Kastryčnickaha rajona, kudy jaje zaprasili zabrać telefon. Jon byŭ nibyta na praviercy ŭ milicyi ažno z 2022 hoda, kali žančynu aryštavali na 25 sutak za raspaŭsiud ulotak suprać vajny.

Spravu razhladała sudździa Volha Łaŭrynovič.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →