Hramadstva44

Čerhi z aŭtobusaŭ dabralisia i da miažy ź Litvoj. Kolki davodzicca čakać?

Kali da čerhaŭ z aŭtobusaŭ na biełaruska-polskaj miažy biełarusy ŭžo pryzvyčailisia, to dla litoŭskaha kirunku heta niestandartnaja situacyja. Niekatoryja stajać na miažy ŭsiu noč.

Čarha z aŭtobusaŭ na biełaruska-litoŭskaj miažy. Fota: t.me/belgranica

Vyjezd z zatrymkaj amal na 5 hadzin

Padarožniki, jakija 13 červienia jechali ź Vilni ŭ Minsk, kažuć, što aŭtobus adpraviŭsia ź vilenskaha vakzała na čatyry hadziny paźniej za raskład.

«Kali aŭtobus dabraŭsia da punktu propusku «Miedniki — Kamienny Łoh», to my ŭbačyli, jak 6-7 aŭtobusaŭ byli na litoŭskim baku i jašče try na biełaruskim», — dzielacca ŭražańniami pasažyry. Raniej jany takoha nikoli nie bačyli.

Pry hetym u bok Biełarusi aŭtobus pierasiok miažu mienš čym za dźvie hadziny.

Heta ŭ niekalki razoŭ chutčej, čym ź Biełarusi ŭ Litvu. Ciaham apošnich dzion najlepšy vynik, jakim dzielacca padarožniki ŭ admysłovych čatach, — 9-10 hadzin ź Minska da Vilni. Tak było 12 červienia.

Čas prachodžańnia pavialičvajecca štodnia

Učora čas čakańnia na biełaruska-litoŭskaj miažy byŭ bolšym. Šlach ad Minska da Vilni zajmaŭ užo kala 14-15 hadzin. Karystalniki pryhraničnych čataŭ z sumam zhadvajuć, jak jašče miesiac tamu ź Minska da Vilni možna było dabracca za 5-6 hadzin.

Niekatoryja adznačajuć, što situacyja mocna pahoršyłasia paśla 3 červienia, kali Litva ŭviała abmiežavańni na pravoz praduktaŭ ź Biełarusi.

Padarožniki, jakija ŭ 00:30 vyjechali ź Minska, adznačali, što ŭ čarzie z aŭtobusaŭ praviali ŭsiu noč na biełaruskim baku.

Fota: skrynšot z čata t.me/belgranica

16 hadzin ciapier zamiest 6 raniej

Karystalniki adznačajuć, što čarha prasoŭvajecca na adzin aŭtobus pryblizna raz na paŭtary hadziny.

Aŭtobus, jaki siońnia ŭ 00:30 vyjechaŭ ź Minska, prybyŭ u Vilniu ŭ 16:30. To-bok šlach zaniaŭ roŭna 16 hadzin. 

Admietna, što ŭ čacie chapaje ludziej, jakija praz spaźnieńni namahajucca terminova nabyć abo pradać bilety. Mnohija vykarystoŭvajuć Vilniu jak horad dla vyletu z aeraporta abo pierasadki na inšyja aŭtobusy, jakija jeduć dalej na Zachad.

Adznačym, što ŭ paraŭnańni z punktam propusku «Brest» čerhi z aŭtobusaŭ u «Kamiennym Łohu» nie takija vialikija, tamu na sajcie DPK nie adlustroŭvajucca, bo jany ŭmiaščajucca ŭ zonie čakańnia i niepasredna na samoj terytoryi punktaŭ propusku. Tamu adsutnaść čarhi ŭ spravazdačy DPK jašče nie aznačaje, što jaje zusim niama.

Kamientary4

 • pamiežniki i mytniki
  14.06.2024
  Acab, Pryčyna čerhaŭ na miažy - mašyny, aŭtobusy i pasažyry.
 • Žora
  14.06.2024
  Čerhi stvorany štučna letuviskim bokam. Našto im spatrebiłasia biez choć-jakoj pryčyny marynavać i biełaruskich, i svaich ža hramadzian u aŭtobusach pa 15 hadzin - zahadka.
 • Buka
  14.06.2024
  Eto było vsiehda. Pravda rańšie na połovinu mieńšie po vriemieni. Litva vsiehda tormaziła. Ja každyj hod jezžu v Biełoruś u mienia tam siestra i ja sama biełoruska. I vsiehda byli problemy.

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →