Śviet

U Tadžykistanie aryštavali byłoha staršyniu Demakratyčnaj partyi

Deputaty zadavolili patrabavańni hienieralnaha prakurora ab vyzvaleńni Usmanzada ad parłamienckaj niedatykalnaści i pazbavili jaho deputackaha imunitetu.

U Tadžykistanie pa patrabavańni Hienprakuratury byŭ aryštavany deputat parłamienta i były staršynia Demakratyčnaj partyi Saidžafar Usmanzada, piša «Nastojaŝieje vriemia».

Usmanzada abvinavačvajecca ŭ papiaredniaj zmovie ź lidarami apazicyi z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady ŭ Tadžykistanie, a taksama ŭ supracoŭnictvie ź lidarami zabaronienaha ŭ Tadžykistanie «Nacyjanalnaha aljansu Tadžykistana».

Pavodle źviestak śledstva, u vieraśni 2021 hoda Usmanzada pravioŭ telefonnyja pieramovy z namieśnikam kiraŭnika «Nacyjanalnaha aljansu Tadžykistana» Šarofidzinam Hadojevym i «daŭ papiarednija rekamiendacyi nakont uzurpacyi dziaržaŭnaj ułady».

Hadojeŭ, jak śćviardžajecca, paabiacaŭ, što kiraŭnik ekstremisckaj arhanizacyi «Partyja isłamskaha adradžeńnia» Muchidyn Kabiry akaža jamu finansavuju dapamohu i zabiaśpiečyć pierakidku z-za miažy bolš za try tysiačy bajcoŭ terarystyčnaj arhanizacyi «Džamaat Ansarułach».

Deputaty zadavolili patrabavańni hienieralnaha prakurora ab vyzvaleńni Usmanzada ad parłamienckaj niedatykalnaści i pazbavili jaho deputackaha imunitetu.

Mierkavańnie samoha Usmanzada i jaho svajakoŭ nakont pradjaŭlenych abvinavačańniaŭ pakul nieviadomaje.

U siaredzinie maja na pazačarhovym źjeździe Demakratyčnaj partyi Usmonzada byŭ adchileny z pasady jaje staršyni za «niezdavalniajučuju dziejnaść».

Jaho miesca zaniaŭ 34-hadovy Šachboz Abror, jaki ŭznačalvaŭ adździaleńnie partyi ŭ Dušanbe. U chodzie hałasavańnia jon atrymaŭ padtrymku 64 prychilnikaŭ.

Kamientary

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →