Śviet

U Tadžykistanie aryštavali byłoha staršyniu Demakratyčnaj partyi

Deputaty zadavolili patrabavańni hienieralnaha prakurora ab vyzvaleńni Usmanzada ad parłamienckaj niedatykalnaści i pazbavili jaho deputackaha imunitetu.

U Tadžykistanie pa patrabavańni Hienprakuratury byŭ aryštavany deputat parłamienta i były staršynia Demakratyčnaj partyi Saidžafar Usmanzada, piša «Nastojaŝieje vriemia».

Usmanzada abvinavačvajecca ŭ papiaredniaj zmovie ź lidarami apazicyi z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady ŭ Tadžykistanie, a taksama ŭ supracoŭnictvie ź lidarami zabaronienaha ŭ Tadžykistanie «Nacyjanalnaha aljansu Tadžykistana».

Pavodle źviestak śledstva, u vieraśni 2021 hoda Usmanzada pravioŭ telefonnyja pieramovy z namieśnikam kiraŭnika «Nacyjanalnaha aljansu Tadžykistana» Šarofidzinam Hadojevym i «daŭ papiarednija rekamiendacyi nakont uzurpacyi dziaržaŭnaj ułady».

Hadojeŭ, jak śćviardžajecca, paabiacaŭ, što kiraŭnik ekstremisckaj arhanizacyi «Partyja isłamskaha adradžeńnia» Muchidyn Kabiry akaža jamu finansavuju dapamohu i zabiaśpiečyć pierakidku z-za miažy bolš za try tysiačy bajcoŭ terarystyčnaj arhanizacyi «Džamaat Ansarułach».

Deputaty zadavolili patrabavańni hienieralnaha prakurora ab vyzvaleńni Usmanzada ad parłamienckaj niedatykalnaści i pazbavili jaho deputackaha imunitetu.

Mierkavańnie samoha Usmanzada i jaho svajakoŭ nakont pradjaŭlenych abvinavačańniaŭ pakul nieviadomaje.

U siaredzinie maja na pazačarhovym źjeździe Demakratyčnaj partyi Usmonzada byŭ adchileny z pasady jaje staršyni za «niezdavalniajučuju dziejnaść».

Jaho miesca zaniaŭ 34-hadovy Šachboz Abror, jaki ŭznačalvaŭ adździaleńnie partyi ŭ Dušanbe. U chodzie hałasavańnia jon atrymaŭ padtrymku 64 prychilnikaŭ.

Kamientary

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →