Kamientary da artykuła

U rasijskim Błahavieščansku były milicyjanier na minivenie prataraniŭ natoŭp z 10 čałaviek na tratuary

  • Gorliwy Litwin
    14.06.2024
    miantu na Rusi možna (na Rusi luboha koleru). Jak čałavieku hasudaravamu. Karajeŭ skazaŭ kab vočy na mianta bajalisia ŭźniać. Treba ciarpieć, inakš supastaty razhajdajuć skrepy i pastaviać Ruś na kaleni. Schadzicie pamaliciesia da Lemiašonka i žyvicia mirna i ščaślia dalej
  •