Sport

Biernd Štanhie: Zbornyja takich nievialikich krain, jak Hruzija, Słavakija, Słavienija, — prykład dla Biełarusi

Były hałoŭny trenier zbornaj Biełarusi Biernd Štanhie raspavioŭ, što praciahvaje sačyć za biełaruskim futbołam i bačyć jaho rehres.

pressball.by

«Zbornyja takich nievialikich krain, jak Hruzija, Słavakija, Słavienija [jany ŭdzielničajuć u čempijanacie Jeŭropie, što pačynajecca siońnia ŭ Hiermanii — NN], — prykład dla Biełarusi. Ja ŭspaminaju moj čas u vašaj zbornaj: my zmahalisia na roŭnych z Arhiencinaj, Hiermanijaj, pieramahali Francyju. Ciapier takija vyniki niemahčymyja:u matčach z top-supiernikami biełarusy prajhrajuć 0:3 ci 0:4.

Heta vielmi zasmučaje. Niadaŭna «maładziožka» sastupiła maltyjcam, a heta ž budučynia našaha… heta značyć vašaha futboła. Voś bačycie, ja pa-raniejšamu kažu «našaha». U mianie doma piać biełaruskich telekanałaŭ. (…) Baču tolki, što stanovicca ŭsio horš. Nie mahu zrazumieć čamu. Ja kožny hod źbiraŭ kanfierencyi dla trenieraŭ, zaprašaŭ aŭtarytetnych zamiežnych śpiecyjalistaŭ — takich jak Huus Chidynk. Moža, dla biełaruskich koŭčaŭ było sumna siadzieć na hetych mierapryjemstvach pa piać ci vosiem hadzin, jany kazali, maŭlaŭ, Štanhie znoŭ nas vučyć. Ale ŭ tyja hady vyniki byli najlepšyja: «maładziožka» prabivałasia ŭ finalnyja stadyi čempijanatu Jeŭropy, hulała na Alimpijadzie ŭ 2012 hodzie… Majo serca ŭsio jašče ŭ Minsku» — cytuje Štanhie «Priessboł».

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →